ATTRACT biedt 100.000 euro voor detectie- en imaging-innovaties

De kloof tussen fundamenteel onderzoek en echte marktbehoeften is groot. Om deze te overbruggen, daagt het nieuwe Europese ATTRACT-subsidieprogramma onderzoekers, ondernemers en bedrijven uit om baanbrekende detectie- en imaging-technologieprojecten te lanceren.

Wat houdt ATTRACT subsidie in?

Het ATTRACT-financieringsprogramma is geïnitieerd door negen toonaangevende Europese onderzoeksinstituten en wordt gefinancierd vanuit Horizon 2020. Het programma verstrekt financiering, of liever gezegd startkapitaal, aan projecten die zijn gericht op baanbrekende innovaties in detectie- en imaging-technologieën. Van deze technologieën wordt verwacht dat ze in de komende tien jaar gerealiseerd kunnen worden. Het doel van ATTRACT is om een systematisch raamwerk te creëren om doorbraaktechnologieën, die zijn ontwikkeld voor fundamentele onderzoeksdoeleinden, te transformeren tot baanbrekende innovaties. Deze innovaties kunnen worden omgezet in degelijke industriële toepassingen die meerwaarde bieden voor de samenleving. Baanbrekende innovaties zijn onder meer:

 • zeer nieuwe technologieconcepten of
 • combinaties van bestaande technologieconcepten die leiden tot een aanzienlijke toename van hun prestaties of hun bruikbaarheid ten opzichte van bestaande technologieën

Samenwerken met een andere partij is een voorwaarde voor financiering

Projectvoorstellen kunnen worden ingediend in de volgende domeinen:

 • sensoren
 • front en backend elektronica
 • data-acquisitiesystemen
 • computing
 • software
 • integratie

Juridische entiteiten die zijn gevestigd in de EU of in een Horizon 2020 Geassocieerd Land kunnen aan het ATTRACT-programma deelnemen. Voorwaarde is wel dat een projectvoorstel wordt ingediend als gezamenlijk voorstel door een groep van ten minste twee onafhankelijke juridische entiteiten. Een juridische entiteit mag deelnemen aan meer dan één voorstel voor de genoemde domeinen. Dezelfde groep deelnemers mag meerdere projectvoorstellen indienen in hetzelfde domein of in andere domeinen.

Eisen voor ATTRACT-subsidie

Het totaal beschikbare budget is 17 miljoen euro. De beste projecten ontvangen 100.000 euro aan startkapitaal om hun idee uit te voeren. Onder andere het technologiegehalte en het innovatiepotentieel tellen mee in de beoordeling. De deadline voor het indienen van een aanvraag, die uit maximaal vier A4-pagina’s bestaat, is 31 oktober 2018. Alle projecten die financiering ontvangen, moeten de volgende resultaten laten zien:

 1. Een definitieve samenvatting van het project in PDF-formaat
 2. Een poster en Power Point-presentatie
 3. Een wetenschappelijk artikel met een samenvatting van de belangrijkste projectresultaten en de gebruikte methodologieën.

Partijen moeten deze resultaten presenteren bij de ATTRACT-eindevaluatieconferentie die in september 2020 in Brussel plaatsvindt.

Nog geen partner voor uw project? Wellicht kunnen wij u in contact brengen met een passende samenwerkingspartner. Bel +31 (0)88 – 838 13 81 of vul ons contactformulier in en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.