Clean Hydrogen Partnership oproep voor waterstofprojecten

Het Clean Hydrogen Partnership, onderdeel van de Clean Hydrogen Joint Undertaking (JU), is een publiek-privaat samenwerkingsverband voor onderzoeks- en innovatie voor waterstof technologieën in Europa. Onlangs heeft dit verband een nieuwe oproep opengesteld om de ontwikkeling van waterstof productie, -opslag en -transport te stimuleren. Met een beschikbaar budget van ruim 113,5 miljoen euro is dit een interessante kans voor allerlei soorten organisaties die zich hiermee bezighouden.

Clean Hydrogen Partnership: interessant voor veel partijen

Het Clean Hydrogen Partnership is een initiatief dat voortgekomen is vanuit de industrie. Het ontvangt financiering vanuit Horizon Europe en is ook voor de High Tech, Automotive industrie een zeer interessant initiatief. Allerlei soorten organisaties komen voor financiering in aanmerking: industrie, kennisinstellingen, en andere organisaties die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. De industrie moet wel zelf meebetalen (co-financiering). Het initiatief stimuleert vooral de deelname van mkb’s.

Clean Hydrogen Partnership stimuleert vercommercialisering waterstof- en brandstofcellen

Het doel van Clean Hydrogen Partnership is om de toepassing van waterstof commercieel rendabel te maken. Door gezamenlijke coördinatie van de activiteiten van alle betrokken partijen, draagt het initiatief bij aan het oplossen van zowel technologische als niet-technologische belemmeringen. Betrokkenheid vanuit verschillende sectoren, met ieders specifieke insteek, draagt bij aan de kansrijkheid van een aanvraag. Er is immers een grote verscheidenheid aan onderwerpen die interessant zijn voor meerdere sectoren. Dit zijn de onderwerpen die voor subsidie in aanmerking komen:

 • Hernieuwbare waterstofproductie
 • Waterstofopslag en -distributie
 • Eindgebruik van waterstof
  • Transporttoepassingen, schone warmte en kracht
 • Waterstof valleien
  • Afgebakende geografische gebieden waar waterstof meer dan één eindsector of toepassing in mobiliteit, industrie en energie bedient.
 • Strategische onderzoeksuitdaging
 • Cross-sectionele kwesties
  • regelgeving, codes, normen, training, veiligheid, sociale acceptatie

Kansen voor uw organisatie?

Wilt u weten of ‘uw’ thema of sector ook in aanmerking komt voor subsidie voor waterstof of heeft u ideeën over de ontwikkeling van de productie van waterstof?  Wij denken graag met u mee over de kansen en uitdagingen van de Clean Hydrogen Partnership oproepen. Denk aan het identificeren en met elkaar verbinden van geschikte ontwikkelpartners uit verschillende sectoren om uw project succesvol te maken. Neem daarom gerust contact op met een van onze Transport- of Energie- specialisten.