Bilfinger Tebodin en PNO werken samen aan CO2-reductie

Het kabinet presenteert naar verwachting morgen een nieuw klimaatakkoord met daarin opgenomen een CO2-heffing voor de industrie. Advies- en ingenieursbureau Bilfinger Tebodin organiseerde onlangs een CO2-reductie event. PNO hield er een presentatie over de nieuwe SDE++ regeling die CO2-reductie stimuleert.

Wat houdt de CO2-heffing in?

De CO2-heffing gaat in als de uitstoot van een bedrijf boven een ‘heffingsvrije voet’ uitkomt. De aanvankelijk nog lage heffing wordt op termijn vrij hoog, zo’n 150 euro per ton. In het te presenteren klimaatakkoord belast het kabinet vervuilende bedrijven extra zwaar om hen te dwingen hun uitstoot verder terug te dringen.

Hoe realiseren bedrijven CO2-reductie?

Bilfinger Tebodin ziet het als zijn taak om de industrie te ondersteunen bij de energietransitie en het bereiken van haar CO2-reductiedoelen. Het CO2-reductie-event bood de industrie praktische tools en handvatten om een begin te maken met CO2-reductie. Meten is weten. De hotspot-analyse van Bilfinger Tebodin en Ecochain stelt bedrijven in staat om hun CO2-emissies te meten. Met de Carbon Footprint Reduction Roadmap laat Bilfinger Tebodin bedrijven ook zien welke concrete stappen ze moeten nemen voor energie- en CO2-reductie:

 1. Energiebesparing
 2. Benutting reststromen
 3. Duurzame energie
 4. Fossiele brandstoffen optimaal benutten
 5. CO2-opvang, – bewerking en -opslag

Met een viertal praktijkvoorbeelden verduidelijkt Bilfinger Tebodin de Roadmap: thermografie scan ketelhuis; industriële warmtepomp voor een destillatiekolom; intercooler stoomketelinstallatie en carbon capture uit rookgassen (CC-U).

Hoe draagt SDE++ bij aan CO2-reductie?

De impact van de CO2-reductie op het bedrijfsleven is groot.  Het doel van de nieuwe SDE++ subsidie die vanaf 2020 van start gaat, zo laat PNO zien, is het financieel compenseren van het verschil in exploitatiekosten van CO2-reducerende technologie en de marktprijs voor CO2 (Emissions Trading System). Het resultaat is een langjarige financiële ondersteuning (12-15 jaar) voor de exploitatie van CO2-reducerende technologie. De subsidiebijdrage verschilt per categorie reductie-technologie. Er zijn nog geen bedragen of tarieven over de CO2-reducerende technologieën bekend.

Moet u CO2-uitstoot reduceren? Neem contact op met PNO.

Moet u uw CO2-uitstoot verminderen? Neem contact op met PNO voor de financiering hiervan. Onze SDE-experts helpen u graag verder. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via onderstaand formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement