SDE++ subsidie start in 2020

In 2020 start een belangrijke nieuwe subsidieregeling voor de energietransitie. De nieuwe regeling, de SDE++, betekent een aanzienlijke verbreding ten opzichte van de SDE+ regeling van 2019. Daarmee zal de nieuwe subsidieregeling een forse bijdrage leveren aan de energietransitie en de klimaatdoelstellingen. PNO zet de eerste contouren van de SDE++ alvast op een rij.

SDE++ subsidie 2020

Van SDE+ naar SDE++

De huidige subsidieregeling in 2019 is de ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie’, meestal afgekort tot SDE+. Bij de nieuwe SDE++ regeling staan de drie letters voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie’. Dat lijkt een kleine aanpassing, maar het verschil tussen de twee regelingen is enorm: met ingang van 2020 verschuift de focus van energieproductie naar energietransitie. De subsidies voor het opwekken van duurzame energie blijven dan bestaan, maar: er kan dan óók subsidie worden aangevraagd voor andere technieken die zorgen voor reductie van CO₂- of andere broeikasgassen.

De vijf thema’s van de SDE++ subsidie

Door het verbreden van de regeling komen met ingang van 2020 veel meer bedrijven in aanmerking voor deze subsidie. De SDE++ regeling biedt kansen voor bedrijven uit alle sectoren, die investeren in een beter klimaat en CO₂-besparende technieken.
De SDE++ regeling wil inzetten op de volgende vijf thema’s:

 1. Hernieuwbare elektriciteit
 2. Hernieuwbare warmte en groen gas
 3. Hernieuwbare warmte kleinschalig (ISDE)
 4. Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor Vervoer
 5. CO₂-reductie in de industrie.

Om welke technieken gaat het bij de SDE++?

De huidige SDE+ regeling biedt al subsidie voor energieopwekking uit duurzame bronnen (zon, wind, biomassa, geothermie en water). Deze technieken blijven bestaan binnen de nieuwe SDE++, maar worden aangevuld met andere technieken die CO₂ besparen. Welke technieken? Waarschijnlijk zal het in eerste instantie gaan om:

 • Aquathermie
 • CO₂-afvang en -opslag (CCS)
 • Composteringswarmte
 • Elektrische boilers (in de industrie)
 • Restwarmte-benutting (uit de industrie en datacentra)
 • Waterstof-productie (door elektrolyse)
 • Warmte- en koudeopslag (WKO) in de glastuinbouw
 • Warmtepompen (voor gebruik in de industrie)
 • Uitbreiding zonthermie (glastuinbouw)
 • Uitbreiding geothermie (ondiepe geothermie, en toepassingen voor stadswarmte en glastuinbouw)

Ook voor andere technieken wordt nog bekeken of zij (wellicht in een latere fase) in aanmerking  komen voor een SDE++ subsidie. Het gaat dan met name om:  recycling, biobased productie, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer, hergebruik van afgevangen CO₂ (CCU), en elektrificatie in de industrie (voor andere toepassingen dan elektrolyse of verwarming).

Wijzigingen subsidiesystematiek

De nieuwe SDE++ regeling neemt de belangrijkste kenmerken over van zijn voorganger. Het blijft dus een stimuleringsregeling met (meerjarige) exploitatiesubsidies, die zijn bedoeld als vergoeding voor de ‘onrendabele top’ van de betreffende techniek.
Wat wel verandert is de rangschikking van de ingediende subsidieaanvragen per techniek:

 • bij de huidige SDE+: rangschikking op basisbedrag (groen opgewekte kilowattuur)
 • bij de nieuwe SDE++: rangschikking op subsidiebehoefte (bedrag per ton CO₂-reductie)

Dit betekent dat alle technieken voortaan met elkaar gaan concurreren op kosteneffectiviteit.

Wanneer kunt u SDE++ subsidie aanvragen?

De nieuwe SDE++ subsidieregeling is op dit moment nog in voorbereiding. Het indienen van subsidieaanvragen zal pas mogelijk zijn in het voorjaar van 2020. Ondernemers die zich oriënteren op een nieuw project rondom energie-innovatie (of CO₂-reductie) adviseren wij om nu al contact met ons op te nemen. Onze deskundigen kunnen u informeren over:

 • de subsidiemogelijkheden binnen de huidige SDE+ regeling van 2019
 • andere subsidieregelingen -naast de SDE- die aansluiten op uw plannen
 • verdere nieuwe ontwikkelingen over de nieuwe SDE++ regeling in 2020

Het energieteam van PNO helpt u graag verder. Wij zijn bereikbaar op 088-838 13 81 of via het onderstaande formulier.