SDE++

 

In het najaar van 2020 start een belangrijke nieuwe subsidieregeling voor de energietransitie. De nieuwe regeling, de SDE++, betekent een aanzienlijke verbreding ten opzichte van de oude SDE+ regeling. Daarmee levert de nieuwe subsidieregeling een forse bijdrage aan de energietransitie en de klimaatdoelstellingen. PNO zet de eerste contouren van de SDE++ alvast op een rij. De regeling staat open van 24 november tot en met 17 december 2020. Er is 5 miljard euro beschikbaar.

SDE++ subsidie 2020

Van SDE+ naar SDE++

In het voorjaar 2020 konden bedrijven voor de laatste keer de ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie’, meestal afgekort tot SDE+ aanvragen. Bij de nieuwe SDE++ regeling staan de drie letters voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie’. Dat lijkt een kleine aanpassing, maar het verschil tussen de twee regelingen is enorm: in het najaar van 2020 verschuift de focus dus van energieproductie naar energietransitie. De subsidie voor het opwekken van duurzame energie blijft bestaan, maar: bedrijven kunnen dan óók subsidie aanvragen voor andere technieken die zorgen voor reductie van CO2 of andere broeikasgassen.

De vijf thema’s van de SDE++ subsidie

Door het verbreden van de regeling komen met ingang van 2020 veel meer bedrijven in aanmerking voor deze subsidie. De SDE++ regeling biedt kansen voor bedrijven uit alle sectoren, die investeren in een beter klimaat en CO2-besparende technieken. De SDE++ regeling zet in op de volgende vijf thema’s:

 1. hernieuwbare elektriciteit
 2. hernieuwbare warmte en groen gas
 3. kleinschalige hernieuwbare warmte (ISDE)
 4. geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer
 5. CO2-reductie in de industrie.

Om welke technieken gaat het bij de SDE++?

De SDE+ regeling bood al subsidie voor energieopwekking uit duurzame bronnen (zon, wind, biomassa, geothermie en water). Deze technieken blijven bestaan binnen de nieuwe SDE++, maar worden aangevuld met andere technieken die CO2 besparen. Welke technieken? Waarschijnlijk zal het in eerste instantie gaan om:

 • Aquathermie
 • CO2-afvang en -opslag (CCS)
 • Composteringswarmte
 • Elektrische boilers (in de industrie)
 • Restwarmte-benutting (uit de industrie en datacentra)
 • Waterstof-productie (door elektrolyse)
 • Warmte- en koudeopslag (WKO) in de glastuinbouw
 • Warmtepompen (voor gebruik in de industrie)
 • Uitbreiding zonthermie (glastuinbouw)
 • Uitbreiding geothermie (ondiepe geothermie, en toepassingen voor stadswarmte en glastuinbouw)

Ook voor andere technieken wordt nog bekeken of zij (wellicht in een latere fase) in aanmerking  komen voor een SDE++ subsidie. Het gaat dan met name om:  recycling, biobased productie, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer, hergebruik van afgevangen CO2 (CCU), en elektrificatie in de industrie (voor andere toepassingen dan elektrolyse of verwarming).

Wijzigingen subsidiesystematiek

De nieuwe SDE++ regeling neemt de belangrijkste kenmerken over van zijn voorganger. Het blijft dus een stimuleringsregeling met (meerjarige) exploitatiesubsidies, die zijn bedoeld als vergoeding voor de ‘onrendabele top’ van de betreffende techniek.
Wat wel verandert is de rangschikking van de ingediende subsidieaanvragen per techniek:

 • SDE+ (voorjaar 2020): rangschikking op basisbedrag (groen opgewekte kilowattuur)
 • SDE++ (najaar 2020): rangschikking op subsidiebehoefte (bedrag per ton CO2-reductie)

Dit betekent dat alle technieken voortaan met elkaar gaan concurreren op kosteneffectiviteit.

Wanneer kunt u SDE++ subsidie aanvragen?

De nieuwe SDE++ subsidieregeling is op dit moment nog in voorbereiding. De regeling staat open van 24 november tot en met 17 december 2020. Ondernemers die zich oriënteren op een nieuw project rondom energie-innovatie (of CO2-reductie) adviseren wij om nu al contact met ons op te nemen. Onze deskundigen kunnen u informeren over:

 • verdere nieuwe ontwikkelingen over de nieuwe SDE++ regeling in het najaar 2020
 • andere subsidieregelingen die aansluiten op uw plannen

Het energieteam van PNO helpt u graag verder. Wij zijn bereikbaar op 088-838 13 81 of via het onderstaande formulier:

Stuur ons uw berichtJa, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

* = verplicht veld.

Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons Privacy Statement