De innovatiebox langs de meetlat

Onlangs is het evaluatierapport over de innovatiebox 2010-2019 verschenen. Hiervoor hebben een enquête onder ondernemingen en interviews met stakeholders plaatsgevonden. De evaluatie geeft inzicht in het functioneren en de effectiviteit van deze fiscale regeling. Conclusie: de innovatiebox is een nuttig instrument voor het ondersteunen van het vestigingsklimaat en het stimuleren van innovatie in Nederland.

Doel en gebruik van de innovatiebox

Het doel van de innovatiebox is tweeledig:

  • stimuleren van het Nederlandse vestigingsklimaat: De innovatiebox is ontworpen om Nederland aantrekkelijker te maken voor zowel nationale als internationale bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling. Door winsten uit innovatieve activiteiten tegen een verlaagd belastingtarief te belasten, stimuleert de overheid bedrijven om hun R&D-activiteiten in Nederland te vestigen of uit te breiden. Dit draagt bij aan economische groei en versterkt de positie van Nederland als een competitieve, innovatie-gedreven economie.
  • stimuleren van technische innovatie in Nederland: Naast het verbeteren van het vestigingsklimaat, richt de innovatiebox zich ook op het aanmoedigen van technische innovatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven. De regeling stimuleert bedrijven om meer te investeren in het ontwikkelen van innovatieve technologieën, producten of processen. Dit leidt niet alleen tot economische voordelen voor de bedrijven zelf, het stimuleert ook de algehele technologische vooruitgang in Nederland.

Deze twee doelstellingen maken de innovatiebox tot een belangrijk instrument voor het stimuleren van zowel economische als technologische ontwikkeling in Nederland. Na de introductie van de innovatiebox in 2010, was er een significante toename van het aantal gebruikers met een piek in 2016. Hierna stabiliseerde het aantal gebruikers.

Budgettaire ruimte

De totale budgettaire ruimte van de innovatiebox is sinds 2012 toegenomen. Dit is vooral toe te rekenen aan de groeiende winsten van bedrijven die gebruikmaken van de fiscale regeling. De onderzoekers zien dat de innovatiebox-gebruikers substantieel bijdragen aan de vennootschapsbelasting-opbrengsten.

Effect op vestigingsklimaat

De evaluatie beoordeelt de innovatiebox als ‘grotendeels doeltreffend’ in het bijdragen aan het vestigingsklimaat in Nederland. Vooral voor multinationaal opererende ondernemingen kan de fiscale regeling een verschil maken in hun beslissingen. ‘Moeten we onze intellectuele eigendomsrechten en innovatieve bedrijfsactiviteiten in Nederland laten of uitbreiden?’ De innovatiebox is niet alleen gunstig voor grote bedrijven, maar ondersteunt ook mkb’s in hun innovatie-inspanningen. Dit helpt bij het creëren van een meer gediversifieerde en veerkrachtige economische basis in Nederland.

Stimuleren van R&D en innovatie

De onderzoekers beoordelen de innovatiebox als ‘beperkt doeltreffend’ in het stimuleren van technische innovatie in Nederland. De resultaten van de evaluatie tonen aan dat voor elke euro aan gederfde belastinginkomsten, gebruikers gemiddeld 28 eurocent in extra S&O-activiteiten investeren. Dit komt omdat de innovatiebox een fiscale stimulans is nadat gebruikers de investering in innovatie al hebben gerealiseerd. Als ondernemingen bij investeringsbeslissingen in risicovolle R&D rekening houden met hogere winst in geval van succes dan geeft de fiscale regeling een extra prikkel tot het doen van die investeringen. Van de respondenten in de enquête geeft 66% aan het (zeer) eens te zijn met de bewering dat de innovatiebox leidt tot meer innovaties (en omzet) voor hun onderneming.

Administratieve lasten en uitvoering

Bedrijven en hun adviseurs zijn in de breedte tevreden over de wijze waarop de belastingdienst opereert bij de uitvoering van en ondersteuning bij de toepassing van de innovatiebox. Dit beeld komt naar voren uit de interviews. Het lukt over het algemeen goed om tot een vaststellingsovereenkomst (VSO) te komen, ook al kost dit wel wat doorlooptijd. Verder komt in de enquête naar voren dat 92% van de respondenten die de innovatiebox gebruikt een externe belastingadviseur, subsidieadviseur of accountant inschakelt. De respondenten beoordelen de administratieve lasten en uitvoeringskosten van de regeling als kostenefficiënt, vooral voor bedrijven met aanzienlijke winsten uit innovatie.

In vergelijking met andere landen is Nederland uniek door de koppeling van de innovatiebox aan de WBSO. Deze koppeling zorgt voor een sterke verlaging van de uitvoeringskosten bij de belastingdienst en zorgt ook bij belastingplichtigen voor synergievoordelen, aangezien zij al een WBSO-administratie bijhouden. Samengevat toont de evaluatie aan dat de innovatiebox een nuttig instrument is voor het ondersteunen van het vestigingsklimaat en het stimuleren van innovatie in Nederland. Wel is er ruimte voor verbeteringen om de effectiviteit en efficiëntie verder te verhogen.

Ook hulp nodig bij innovatiebox? Neem contact op!

Meer weten over de innovatiebox in samenhang met de WBSO? Profiteer van de unieke PNO-aanpak, met zijn unieke combinatie van innovatie-, WBSO- én fiscale kennis. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement