Design thinking: een klantgericht innovatieproces

Drie van onze experts bezochten onlangs de Design Thinking Summit in Amsterdam. Op deze conferentie bespraken grote organisaties uit allerlei sectoren de mogelijkheid om design thinking toe te passen op hun innovatieproces. Als sponsor van dit event spraken wij over het verrijken van design thinking met data. Maar wat is design thinking?

Verschillende manieren om een innovatieproces te structureren

Er zijn verschillende manieren om een innovatieproces te structureren, en ze dienen allemaal hetzelfde doel: om een idee, vraag of probleem om te zetten in een concreet, functioneel, geïmplementeerd product. Sommige bedrijven bouwen voort op bestaande producten of diensten; anderen faciliteren uitgebreide brainstormsessies binnen het bedrijf. Ook vindt innovatie plaats door er andere, externe, partijen bij te betrekken (open innovatie). De meeste organisaties die innoveren gebruiken een mix van het bovenstaande en knippen het innovatieproces, van idee tot product, op in stappen.

Wat is design thinking?

Design thinking wordt door designers gebruikt om voor complexe problemen goede oplossingen voor klanten te vinden. Design thinking is niet gericht op het probleem, maar op de oplossing. Het is bovendien een iteratief proces. Dat wil zeggen dat als een probleem is gedefinieerd, en een mogelijke oplossing is bedacht en wordt opgezet, deze oplossing steeds opnieuw wordt getest, geëvalueerd en geherdefinieerd. Op die manier verbetert het proces continu het product en zorgt het ervoor dat de oplossing nog beter aansluit bij de behoeften van de klant.

Werkt het?

Design thinking biedt bedrijven die worden gedreven door procesefficiency dus een nieuw proces, dat creativiteit losmaakt. Maar het volgen van deze methode kost tijd. In grote, meer conservatief ingestelde bedrijven, is innovatie vaak gericht op het zo snel mogelijk vermarkten van het product. Zulke bedrijven passen design thinking vaak aan hun eigen doelen aan, waardoor het meer lijkt op het ‘ouderwetse’ incrementele innovatieproces. De klant krijgt hierbij vaak een veel minder prominente rol en de marketingafdeling besluit wat de behoeften zijn van de klanten of consumenten.

Design thinking werkt dus alleen als het door de hele organisatie wordt toegepast, en de waarden en regels van de methode echt worden nageleefd. Dan kan design thinking leiden tot fantastische nieuwe producten die echt aansluiten bij de behoeften van de markt.

Europa

Realiteit bij innovaties is ook dat de Europese Commissie mede de marktbehoeften bepaalt. Zij maakt regelgeving die de markt beïnvloedt en zet roadmaps en subsidieprogramma’s op die beschrijven welke behoeften moeten worden beantwoord. Het is dan ook belangrijk voor innoverende bedrijven – zeker als zij gebruik willen kunnen maken van Europese subsidies – om de Europese Commissie en haar subsidieprogramma’s zeer serieus nemen.

Andere marktpartijen

Het is ook van groot belang om, bij een analyse van een bepaalde behoefte of probleem van de klant, goed te kijken naar wat de concurrentie al doet op dat vlak. Overweegt een bedrijf om open innovatie toe te passen, dan geeft een onderzoek naar marktpartijen, die al met een dergelijke innovatie bezig zijn, veel waardevolle informatie. Zo’n onderzoek kan zich bijvoorbeeld richten op lopende onderzoekstrajecten en de daarbij betrokken partijen, of een wereldwijd onderzoek naar relevante patentaanvragen. Tijdens de Design Thinking Summit toonden we aan dat PNO hierbij een belangrijke rol in kan spelen – bijvoorbeeld door innovation intelligence te bieden, waarin het onderzoeken van concurrenten en de markt een belangrijke rol speelt.

Meer weten over Design thinking en de toegevoegde waarde die PNO hier kan bieden? Neem contact op met onze expert Lieke Gerris.