PNO-diensten vergroten impact design thinking

Tijdens de derde R&D Innovation excellence / design thinking summit, op 12 en 13 april in Amsterdam, introduceert PNO innovatie-expert Lieke Gerris PNO’s bijdrage aan het versterken van de ‘design thinking trend’ aan de hand van de 4D’s: Discover, Define, Develop en Deliver. PNO’s unieke toegevoegde waarde is gebaseerd op een intelligente analyse van relevante, maar momenteel nog onderbenutte innovatiedata, met een voorspellende waarde voor innovatiebehoeften.

Design Thinking summit toonaangevend evenement

Het Design Thinking summit, dat onder andere door PNO Consultants wordt gesponsored, is een toonaangevend evenement in de innovatiewereld. Naast innovatie-kopstukken van Johnson & Johnson, Philips, GE en Coca Cola geeft PNO innovatie-expert Lieke Gerris een inleiding over hoe PNO het proces van design thinking kan verrijken, verbeteren en versnellen.

Waarom design thinking en innovatie een ideale combinatie zijn

Design Thinking is een manier om oplossingsgericht te innoveren. Complexe problemen worden op een klant- en oplossingsgerichte manier aangepakt. Door meerdere disciplines te betrekken, de klant een prominente rol te geven en de oplossing in meerdere rondes te testen en te verbeteren, ontstaat een iteratief, holistisch proces. En worden dus oplossingen bedacht voor werkelijke uitdagingen, waarmee de behoefte van een klant kunnen worden vervuld.

Design thinking is een van de manieren om slimmer om te gaan met innovatie. Het lastige is dat ook de klant niet altijd weet waar hij op zit te wachten. Zoals Henry Ford zei: “If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses”. De uitdaging is daarom om ook nieuwe inzichten te integreren in design thinking gebaseerde innovatie processen.

Discover, Define, Develop, Deliver

De door PNO Consultants ontwikkelde werkwijze verrijkt de traditionele 4D-methode: Discover, Define, Develop, Deliver. Hoewel bedrijven steeds meer ‘vanuit de klant’ innoveren, maken ze in hoofdzaak gebruik van vergelijkbare methoden: in de zogenaamde Discover-fase worden klanten geinterviewd en marktrapporten worden bekeken. Dit resulteert weliswaar een redelijke kijk op de actuele problemen en wensen in markten, maar zegt nog niet alles over de behoeften, problemen en oplossingen in het licht van huidige en toekomstige trends. PNO gebruikt intelligence om korte en langere termijn innovatie trends in beeld te brengen (discover) en te integreren in de analyse van klant en markt behoeften (Define), hoe nieuwe externe stakeholders kunnen worden betrokken bij de technologische ontwikkeling (Develop), en te zorgen voor de noodzakelijke funding om de innovaties te realiseren (Deliver). Door deze stappen te koppelen aan intelligence gebaseerd op onbenutte bronnen neemt de impact van design thinking soms zelfs exponentieel toe.

Meer informatie?

De meerwaarde van deze nieuwe service maken wij graag ook voor u duidelijk. Mocht u het Design Thinking summit niet hebben kunnen bijwonen dan lichten wij onze aanpak graag nog eens persoonlijk bij u op kantoor. Neem gerust contact met ons op.