Drenthe ondersteunt mkb met nieuwe voucherregeling

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bij Provinciale Staten een voorstel ingediend om 650.000 euro beschikbaar te stellen voor de MKB Advies Voucher. Met deze nieuwe subsidie kunnen ondernemers advies vragen over bijvoorbeeld verduurzaming van hun bedrijfsvoering, innovatie of ontwikkeling. De MKB Advies Voucher is de opvolger van de succesvolle Voucherregeling Ik Ben Drents Ondernemer.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Dat er een nieuwe voucherregeling komt, lag in de lijn der verwachting. De huidige regeling IkBenDrentsOndernemer.nl die sinds 2017 bestaat, is namelijk zeer populair bij ondernemers. Uit een evaluatie – de regeling loopt af eind december 2021 – is gebleken dat de provincie bijna 650 vouchers heeft uitgegeven ter waarde van 1,7 miljoen euro, leidend tot vervolginvesteringen van 16,4 miljoen euro. Bovendien hebben Drentse ondernemers ruim 950 fte’s gecreëerd binnen vijf jaar na afloop van het adviestraject. Met het naderende einde van de huidige regeling, waarvoor u overigens nog steeds aanvragen kunt indienen, moest er dus wel een opvolger komen.

Hoe ziet de MKB Advies Voucher eruit?

Details over de nieuwe regeling zijn nog niet bekend, maar als de huidige regeling ongewijzigd wordt voortgezet, ziet de MKB Advies Voucher er als volgt uit:

  • financiële ondersteuning van maximaal 1000, 2000 of 5000 euro voor het inhuren van een kennisleverancier
  • advies over bedrijfsgroei, innovatie, creëren van nieuwe afzetmarkten of bedrijfsovernames
  • in aanmerking komende thema’s: agribusiness, groene chemie, circulaire economie, energie, digitalisering, High Tech Systems & Materials (HTSM), gezondheidseconomie, vrijetijdseconomie en logistiek.

Economische Koers 2020-2023

De provincie Drenthe zet in zijn Economische Koers 2020-2023 in op een sterke, slimme en groene economie met impact. Ze stimuleert ondernemers die een bijdrage leveren aan het oplossen van grote economische en maatschappelijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de transitie naar een circulaire economie en de toenemende vergrijzing. De MKB Advies Voucher helpt bedrijven bij het realiseren van de hiervoor nodige innovaties. Op 15 december nemen Provinciale Staten een definitief besluit. Bij een positieve beslissing kunnen ondernemers vanaf 1 januari 2022 de MKB Advies Voucher aanvragen.

Meer weten?

Bent u een Drentse (mkb-)ondernemer met ontwikkelingsplannen voor uw bedrijf? De MKB Advies Voucher helpt u hierbij. Onze subsidie-experts vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een aanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement