Duizenden bakken met voedingsrijke meelwormen

Nabij Amiens, Noord-Frankrijk, verrijst ’s werelds grootste bioraffinaderij voor de verwerking van meelwormen tot voedingsstoffen. PNO wist voor de bouw van de fabriek Europese subsidie te regelen en coördineert nu de communicatie. In dit artikel nemen wij u mee in de wereld van de meelworm – voedingsbron van de toekomst?

Een wereldwijd vraagstuk

De uitdaging in een notendop: wereldwijd neemt de vraag naar voedsel sterk toe, maar met de huidige productiewijzen – landbouw, aquacultuur, visserij – kan straks niet meer aan die vraag worden voldaan. Het is dus noodzakelijk om uit te wijken naar ándere productiewijzen. Bijvoorbeeld het kweken en verwerken van insecten. Deze vermenigvuldigen zich snel en zijn een belangrijke bron van voedingsstoffen – met name eiwitten en vetten. Insecten stoten ook minder broeikasgassen en ammoniak uit en gebruiken minder water en ruimte dan andere productieketens voor dierlijke voedingsstoffen. Al deze voordelen komen samen in een uniek project: FARMŸNG.

Meeltor en meelworm

Om het FARMŸNG-project beter te kunnen begrijpen, gaan we eerst wat dieper in op het biologische aspect. De meeltor (Tenebrio molitor) is een kever uit de familie der zwartlijven of Tenebrionidae. De kever zelf is niet zo bekend, maar de eiwitrijke larve – de meelworm – is veel bekender als een belangrijke bron van voedsel voor vogels en reptielen (en ook voor mensen trouwens). Alleen de larve wordt op grote schaal als voedseldier ingezet, de kever is daarvoor ongeschikt.

Eiwitten, vetten en uitwerpselen

Doel van het FARMŸNG-project is het ontwikkelen van een technologie voor de grootschalige verwerking van meelwormen tot eiwitten en vetten voor visvoer en huisdiervoeding. Tegelijkertijd zullen de uitwerpselen worden opgevangen, deze kunnen worden gebruikt voor bodembemesting. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de bouw van de Ÿnfarm: ’s werelds grootste bioraffinaderij met een oppervlakte van 45.000 m2 en een hoogte van 36 meter, bestemd voor het kweken van de meeltorren, het winnen van de uitwerpselen en het verwerken van de meelwormen tot voedingsstoffen.

20 miljoen aan EU-subsidie

Twintig partners uit acht Europese landen, geleid door het Franse bedrijf Ÿnsect, vormen gezamenlijk het FARMŸNG-consortium. Drie jaar geleden ontving dit consortium bijna 20 miljoen euro aan EU-subsidie uit het toenmalige Horizon 2020-programma ‘Bio-based Industries Joint Undertaking’ (BBI JU). Dankzij deze aanzienlijke bijdrage kon in maart 2020 een begin worden gemaakt met de bouw van de Ÿnfarm nabij de Noord-Franse stad Amiens. De planning is dat deze fabriek in de tweede helft van 2022 in gebruik wordt genomen. Maandelijks zal de fabriek – volautomatisch – circa 1.500 ton eiwitten en 400 ton vetten gaan produceren.

Welke rol speelt PNO?

PNO Consultants is één van de partners binnen het FARMŸNG-consortium. Onze aanvankelijke taak was het verzorgen van de Horizon 2020-subsidieaanvraag. Maar ook gedurende de looptijd van het project blijven wij volop actief: we voeren stakeholderanalyses uit, verzorgen het projectmanagement en nemen de communicatie over de projectresultaten voor onze rekening. Dit laatste is niet alleen van belang om de innovatieve FARMŸNG-aanpak tot een succes te maken, ook is het een voorwaarde die de EU stelt als zij subsidie verstrekt.

Hoog bezoek

In januari van dit jaar kreeg de in aanbouw zijnde Ÿnfarm ‘hoog bezoek’. Een delegatie met onder anderen de Franse minister van Ecologische Transitie en de Europese commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij kwam de bouwlocatie bezichtigen. De Franse minister, Barbara Pompili, beschreef Ÿnfarm als “een toonvoorbeeld van herindustrialisering en een stimulans voor de werkgelegenheid, mogelijk gemaakt door de transitie naar een milieuvriendelijk beleid”. Intussen gaat de bouw gestaag verder. Onlangs zijn de stapelkranen opgesteld, deze ondersteunen straks de duizenden bakken met meelwormen.

Wat kan PNO voor ú doen?

PNO Consultants is er trots op betrokken te zijn bij dit mooie project – een project waarmee onze nabije toekomst wordt vormgegeven. Wilt u meer weten, bezoek dan de FARMŸNG-website. En heeft u zelf ideeën voor een innovatief productieproces waarmee u denkt te kunnen bijdragen aan de aanpak van het wereldwijde voedselvraagstuk, leg deze dan eens voor aan onze consultants. Zij kunnen u helpen uw ideeën om te zetten naar een concreet project. Ook gaan zij voor u op zoek naar projectpartners en naar nationale of Europese subsidiemogelijkheden. Bijvoorbeeld via het Horizon Europe-programma ‘Circular Bio-based Europe Joint Undertaking’ (CBE JU, opvolger van BBI JU). Belangstelling? Bel ons op 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement