Commissie publiceert eerste oproep Innovation Fund

 

De Europese Commissie heeft eindelijk de langverwachte eerste subsidieoproep voor het Innovation Fund gepubliceerd. Het Innovation Fund is met een totaalbudget van 10 miljard euro een van ’s werelds grootste programma’s voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën.

Wat is het Innovation Fund?

Het Innovation Fund financiert baanbrekende technologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofafvang, -gebruik en -opslag. De doelstellingen van deze eerste subsidieoproep zijn:

 • projecten ondersteunen die zeer innovatieve technologieën, processen of producten demonstreren, die voldoende volgroeid zijn en een aanzienlijk potentieel hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
 • financiële steun bieden die is afgestemd op de marktbehoeften en de risicoprofielen van de in aanmerking komende projecten, en tegelijkertijd extra openbare en particuliere middelen aantrekken.

Wie kunnen aanvragen?

Bedrijven, publieke instellingen en internationale organisaties uit alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen kunnen subsidie aanvragen voor projecten in de in aanmerking komende sectoren. Ze mogen de subsidie gebruiken samen met andere openbare financieringsinitiatieven, zoals staatssteun of andere EU-financieringsprogramma’s. Samenwerking is niet verplicht.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • activiteiten ter ondersteuning van innovatie op het gebied van koolstofarme technologieën en processen in specifieke sectoren met inbegrip van het milieuveilig afvangen en gebruiken van kooldioxide (CCU), dat een aanzienlijke bijdrage levert aan de beperking van de klimaatverandering, en ook producten ter vervanging van koolstofintensieve producten die worden geproduceerd in deze sectoren:
  energieactiviteiten (verbrandingsinstallaties, raffinaderijen van minerale oliën, kooldioxide cokesovens);
  productie en verwerking van ferrometalen;
  mineraalindustrie (cement, glas en keramiek) en
  andere activiteiten (zoals industriële installaties voor de productie van pulp uit hout of andere vezelmaterialen en papier en karton).
 • activiteiten die helpen bij het stimuleren van de bouw en exploitatie van projecten die gericht zijn op het milieuveilig afvangen en geologisch opslaan van CO2 (CCS).
 • activiteiten die bijdragen tot het stimuleren van de bouw en exploitatie van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag.

Subsidiebedragen en budget

Voor de eerste oproep is een budget van 1 miljard euro beschikbaar voor grootschalige projecten voor schone technologieën om deze te helpen de risico’s in verband met de commercialisering en grootschalige demonstratie te overwinnen. Grootschalige projecten moeten groter zijn dan 7,5 miljoen euro aan kapitaalkosten. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de relevante projectkosten. Voor veelbelovende projecten die nog niet marktrijp zijn, is een apart budget beschikbaar van 8 miljoen euro voor projectontwikkelingssteun. Voor kleinere projecten komt er eind 2020 of wat later een aparte aanvraagronde, zo geeft de Commissie aan.

Beoordelingscriteria

Projecten die in aanmerking komen voor steun uit het Innovation Fund worden in twee fasen aangevraagd. In de eerste fase worden de projecten geëvalueerd op basis van de volgende drie criteria:

 • vermijdingspotentieel van broeikasgasemissies
 • mate van innovatie
 • volwassenheid van het project.

Alleen de beste projecten gaan door naar de tweede fase. In de tweede fase worden projecten ook beoordeeld op basis van de volgende twee criteria:

 • schaalbaarheid
 • kostenefficiëntie.

Wanneer Innovation Fund aanvragen?

De deadline voor het indienen van aanvragen voor de eerste fase is 29 oktober 2020. Aanvragen die hoog genoeg worden gerangschikt, gaan door naar de tweede ronde. De deadline voor de tweede fase is 23 juni 2021.

Meer weten?

Werkt uw bedrijf aan belangrijke innovaties met een grote impact op het Europese klimaat? En wilt u weten of u in aanmerking komt voor steun vanuit het Brusselse Innovatiefonds, of een andere steunregeling? Leg uw plannen voor aan de energie- en milieuexperts van PNO en EGEN. EGEN is een onderdeel van de PNO Groep en helpt organisaties die het voortouw nemen in de energietransitie en klimaatproblematiek met het versnellen van innovaties, extra slagkracht en vernieuwende oplossingen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement