EU Innovation Fund start eerste klimaatcall

 

Het ‘Innovation Fund’ wordt een belangrijk nieuw EU-programma rondom energie- en klimaatinnovaties. De eerste aanvraagronde kan nu elk moment van start gaan. Een goede reden voor een update van de beschikbare informatie.

Nieuw EU-fonds voor klimaatinnovaties

De verwachtingen voor het nieuwe Innovation Fund zijn hoog gespannen. Niet in de laatste plaats vanwege het aangekondigde budget (10 miljard euro) en de royale steunbedragen (tot 60% van de projectkosten). In Brussel is hard gewerkt aan het uitwerken van het nieuwe programma, dat een looptijd krijgt van tien jaar. Deze zomer start de eerste indieningsronde voor aanvragers (‘call for proposals’).

Welke projecten komen in aanmerking?

De nieuwe aanvraagronde van het Innovation Fund staat open voor grote energie- en klimaatprojecten gericht op de volgende onderwerpen:

 • Koolstofarme technologieën/processen in de energie-intensieve industrie
 • Duurzame energieopwekking
 • Energieopslag
 • Producten die koolstofintensieve producten vervangen
 • CCU en CCS (carbon capture utilisation/storage)

Een project kan plaatsvinden in één van de EU-lidstaten, Noorwegen of IJsland. De nadruk daarbij ligt op innovaties ‘dicht bij de markt’, zo was al eerder bekend. Dit komt erop neer dat het fonds met name is bedoeld voor demonstratieprojecten en goede pilots. En bijvoorbeeld niet voor onderzoek in een prille, verkennende fase.

Eerste focus: grote projecten

De financiering vanuit het Innovation Fund is bestemd voor het bedrijfsleven. Deze eerste aanvraagronde is nadrukkelijk gericht op grote projecten (dat wil zeggen: projecten met een financiële omvang vanaf zo’n 7,5 miljoen euro). Samenwerking is niet vereist (het indienen van een aanvraag kan als consortium, maar ook als individueel bedrijf). Wel moet er minstens één ETS-plichtige onderneming meedoen aan het project. Verder is de ‘business maturity’ een belangrijk criterium bij het beoordelen van projecten. Het is overigens wel de bedoeling dat het Innovation Fund (eind 2020 of wat later) nog komt met een aparte aanvraagronde voor kleinere projecten, zo belooft de Commissie.

Wanneer gaat de eerste aanvraagronde open?

De precieze datums zijn nog niet bekend. Het is in elk geval de bedoeling dat de ronde in de loop van juni of juli 2020 opengaat voor aanvragen. De aanvraagprocedure verloopt via twee stappen: stap 1 bestaat uit een open ronde, waarbij aanvragers een ‘korte aanvraag’ kunnen insturen (waarschijnlijk tot eind september 2020). Daarna volgt dan stap 2 waarbij de indieners van de beste projecten een ‘uitgebreide aanvraag’ mogen indienen (waarschijnlijk vanaf begin 2021). De eerste call krijgt een budget van 1 miljard euro. Het Fonds heeft in totaal een budget van 10 miljard euro voor de jaren 2020-2030.

Meer weten?

Werkt uw bedrijf aan belangrijke innovaties met een grote impact op het Europese klimaat? En wilt u weten of u in aanmerking komt voor steun vanuit het Brusselse Innovatiefonds, of een andere steunregeling? Leg uw plannen voor aan de energie- en milieuexperts van PNO en EGEN. EGEN is een onderdeel van de PNO Groep en helpt organisaties die het voortouw nemen in de energietransitie en klimaatproblematiek met het versnellen van innovaties, extra slagkracht en vernieuwende oplossingen. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement