Energietransitiefonds Rotterdam gestart

 

Het is een bekend probleem: het vinden van passende financiering voor innovatieve projecten op het gebied van energie en klimaat. De gemeente Rotterdam is daarom gestart met een eigen Energietransitiefonds van ruim 100 miljoen euro. Met dit geld gaat de gemeente mee-investeren in projecten van koplopers op het gebied van energie-innovaties, duurzaamheid en circulaire economie.

Aanleiding van het energietransitiefonds

Het geld voor het Rotterdamse Energietransitiefonds komt uit de verkoop van energiebedrijf Eneco. Een deel daarvan (30 miljoen euro) wordt verdeeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), in de vorm van ‘duurzaamheidsleningen’ aan particulieren, VvE’s en kleine bedrijven. Interessanter voor grotere innovaties is echter de 100 miljoen euro waarmee Rotterdam gaat ‘mee-investeren’ in bedrijven en projecten op het gebied van duurzaamheid en energie. Het fonds werkt ‘revolverend’: de opbrengsten uit de investeringen vloeien weer terug naar het fonds, en worden ingezet voor nieuwe investeringen.

Welke projecten steunt het Energietransitiefonds Rotterdam?

Het Energietransitiefonds biedt ruimte voor projecten op het gebied van onder meer:

 • grootschalige energieopslag en energie-infrastructuur (bijvoorbeeld voor waterstof)
 • energiebesparing en het verduurzamen van energieopwekking
 • elektrificatie van de industrie en van vervoer
 • plastic-recycling en recycling via nieuwe technologieën
 • innovaties in duurzaamheid en circulaire economie
 • slimme oplossingen rondom warmte en voor de gebouwde omgeving.

Wie kunnen een beroep doen op het Energietransitiefonds?

Het fonds richt zich vooral op kapitaalintensieve, innovatieve bedrijven. Dat zijn vaak ‘scale-ups’ en innovatieve koplopers. Zij kunnen vaak erg lastig aan financiering komen voor hun plannen, omdat reguliere financiers zich laten afschrikken door de technische risico’s of langere terugverdientijd. Het fonds is bedoeld als ‘last resort’ voor goede projecten en financiert op commerciële voorwaarden.

Financieringsvoorwaarden en tips

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden die het fonds hanteert:

 • een project moet een flinke, aantoonbare impact hebben voor de Rotterdamse energietransitie, al kunnen ook andere aspecten meewegen, zoals werkgelegenheid en economie
 • een project moet innovatief zijn, en klaar zijn voor ‘opschaling’ (met TRL-fase 6 of hoger)
 • er moet sprake zijn van een positieve business case en een ‘investor ready’ bedrijfsplan
 • de financieringsbehoefte van een project moet hoger zijn dan 1 miljoen euro (maximaal 10 miljoen).

Wat kan PNO voor u doen?

Bent u op zoek naar financiering voor de innovatieplannen van uw bedrijf of consortium? De experts van PNO Consultants, EGEN en INNFLOW (alle onderdeel van de PNO Groep) zijn dagelijks bezig met het aanvragen van subsidies en financieringen voor projecten op het gebied van energie, klimaat en andere innovaties. Wij kijken graag of we u van dienst kunnen zijn. Belangstelling? Leg ons uw plannen voor. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement