ESF Duurzame Inzetbaarheid ondersteunt grote diversiteit aan projecten

De subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid helpt bedrijven en instellingen met het vitaal houden van hun personele organisatie. Maar wat is nu precies duurzame inzetbaarheid en hoe maken organisaties dit concreet? PNO’s succesvolle trackrecord toont een groot aantal diverse projecten dat voor deze subsidie in aanmerking komt.

ESF Duurzame Inzetbaarheid maakt scala aan projecten mogelijk

De subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI), waarvan het eerste aanvraagtijdvak maandag 25 juni a.s. opengaat, maakt een grote diversiteit aan projecten mogelijk. Het begrip ‘duurzame inzetbaarheid’ is erg breed en kent daarom vele verschijningsvormen. In de afgelopen jaren heeft PNO voor een groot aantal diverse bedrijven en instellingen met goed gevolg ESF-subsidie aangevraagd. Daarbij komen bepaalde typen projecten vaak voorbij. We hebben hieronder een aantal succesvolle ESF-DI projecten op een rij gezet. Zo kunnen organisaties toetsen of ze op het goede spoor zitten of gewoon om inspiratie op te doen.

Succesvolle ESF-duurzame inzetbaarheid projecten op een rij

De volgende typen projecten komen voor ESF-DI-subsidie in aanmerking:

 • Competentie- en of talentmanagement:
  Steeds meer organisaties zien dat het werkveld waarin zij opereren op middellange termijn een andere output verwacht, vaak meer vraag gestuurd. Dit vraagt om een andere skill-set van de medewerkerspopulatie. Organisaties die hierop willen anticiperen, starten met het onderzoeken van de competentiekloof tussen de aanwezige competenties en de competenties die op termijn van de medewerkers worden gevraagd vanuit de arbeidsmarkt. Wanneer zij hun medewerkers actief betrekken bij dit onderzoek kunnen zij hiervoor financiering aanvragen vanuit ESF Duurzame Inzetbaarheid.
 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid:
  Verschillende organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met een ouder wordend personeelsbestand. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee, vooral als de dagelijkse werkzaamheden uit veel fysieke arbeid bestaat. Enerzijds onderzoeken organisaties de mogelijkheden om deze medewerkers gezond de pensioengerechtigde leeftijd te laten bereiken. Anderzijds implementeren zij geregeld oplossingen, zoals bijvoorbeeld slim roosteren, om invulling te geven aan deze probleemstelling.
 • Veilig werken:
  In bepaalde sectoren komen wij projecten tegen die gericht zijn op veilig werken, bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen. Projecten richten zich meestal op modellen om tot een gedragsverandering te komen en bewustzijn te creëren bij medewerkers. Hierbij is de directe betrokkenheid van medewerkers belangrijk. Met groepscoachings-en individuele coachings-sessies geven projecten hier invulling aan. Vaak worden deze sessies gecombineerd met een top-down benadering waarbij ook direct leidinggevenden worden betrokken.
 • Vitaliteit:
  Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zoals een ongezonde leefstijl, toenemende psychische belasting en toename in de snelheid van het leven hebben ook op de werkvloer een negatieve invloed op de vitaliteit van de medewerkers. PNO merkt dat organisaties regelmatig inzetten op het gericht investeren in de vitaliteit van medewerkers. Hier wordt op veel verschillende wijzen invulling aan gegeven. Van het opzetten van periodieke sportactiviteiten tot het onderzoeken van de mogelijkheden om invulling te geven aan de vitaliteit van medewerkers.

Meer weten?

Wilt u weten of uw project(idee)ook voor subsidie in aanmerking komt? Neem dan snel contact op met een van onze ESF-experts.