European City Facility helpt steden bij klimaatactieplannen

Veel gemeenten zijn bezig met het uitwerken van hun klimaat- en energieactieplannen. Ze kunnen daarbij subsidiesteun aanvragen bij de European City Facility (EUCF). Met deze subsidie kan de gemeente een ‘investeringsconcept’ nader onderzoeken en ontwikkelen tot een volwaardig business- en financieringsplan.

Gemeentelijke klimaat- en energieplannen

Gemeenten en lokale overheden spelen een sleutelrol bij de Europese energietransitie. Ze treden vaak op als aanjager van grote investeringsprogramma’s voor duurzame energie, bij het slim ‘bundelen’ van kleinere projecten, en bij het mobiliseren van de benodigde financiering. Op dit moment hebben veel gemeenten hun energie- en klimaatambities al vastgelegd in plannen. Bijvoorbeeld in de vorm van een actieplan voor duurzame energie (SEAP), voor duurzame energie en klimaat (SECAP), of vergelijkbare documenten.

Twee grote obstakels voor gemeenten

In de praktijk blijkt dat veel gemeenten aanlopen tegen twee obstakels. Eén daarvan: het vinden van financiering. Maar lastiger nog is het tweede probleem: het vinden van geschikte ‘investeringsconcepten’. Dat zijn hier kort gezegd: ideeën/plannen voor investeringsprojecten. Want veel investeringsconcepten zijn te onduidelijk, te onzeker en vooral: te prematuur. Zelfs concepten met een helder projectplan en een goede onderbouwing roepen vaak nog veel vragen op. Bijvoorbeeld: hoe scoren de plannen qua haalbaarheid, impact, risico’s en efficiency? Om dat goed te kunnen beoordelen, is nader onderzoek nodig. Zolang die vragen niet zijn onderzocht, is het vinden van financiering vrijwel onmogelijk.

European City Facility biedt oplossing

De European City Facility biedt gelukkig een oplossing voor deze patstelling. Gemeenten kunnen bij de EUCF een subsidie van 60.000 euro aanvragen om relevante  investeringsconcepten te onderzoeken en te ontwikkelen tot een volwaardig ‘business- en financieringsplan’.
De subsidie is een vast bedrag (lump sum) dat gemeentes kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, risicoanalyse, marktonderzoek, stakeholderanalyse, technisch onderzoek, juridische of financiële analyses. Voor alle duidelijkheid: de kosten van de uiteindelijke energie-investeringen zelf vallen buiten de subsidie.

Wat verstaat EUCF onder ‘investeringsconcepten’?

De EUCF omschrijft een investeringsconcept als een document dat een idee of plan voor een investeringsproject vertaalt in ‘financiële taal’, om financiering te mobiliseren voor de realisatie ervan. Het slaat dus een brug tussen het projectidee en het verdere business-/financieringsplan. Doel is om investeerders en financiers te voorzien van de eerste voorlopige informatie die zij nodig hebben om het beoogde investeringsproject op een snelle, eenvoudige wijze te kunnen beoordelen.

Aanvraagrondes

De EUCF-subsidie is alléén bestemd voor gemeenten en lokale overheden (in alle 27 EU-lidstaten, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk). Aanvragen door consortia van gemeenten en lokale overheden worden aangemoedigd. Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële rondes (‘calls for proposals’). Hier volgt een overzicht:

  • eerste call: van 25 mei tot en met 2 oktober 2020 (gesloten)
  • tweede call: van 29 maart tot en met 31 mei 2021 (gesloten)
  • derde call: van 15 oktober tot en met 17 december 2021 (gesloten)
  • vierde call: verwacht in mei/juni 2022.

Ingediende aanvragen worden onderling vergeleken en alleen de beste projecten krijgen subsidie. Desgewenst kan PNO meer informatie geven over de beoordelingscriteria, en tips voor aanvragers (bijvoorbeeld over het optimaliseren van de puntenscore en de slaagkansen van een voorstel).

Meer weten?

Bent u als gemeente bezig met het uitwerken van energie- en/of klimaatplannen en op zoek naar (extra) financieringsbronnen? Of ziet u obstakels bij het uitwerken van concepten tot concrete plannen? De experts van PNO, EGEN, ffiqs en INNFLOW staan graag voor u klaar. Wij bieden een brede expertise van energie-experts, subsidiespecialisten, juristen en organisatiedeskundigen. Zo waren wij onder meer betrokken bij het opstellen van de Europese ‘Circular City Funding Guide‘. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement