Europese Commissie presenteert ambitieuze Green Deal

 

De Europese Commissie presenteerde gisteren haar ambitieuze Green Deal. Deze roadmap moet van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken, de economie stimuleren, de volksgezondheid en levenskwaliteit verbeteren en de natuur beschermen.

Green Deal is een roadmap

In haar perscommuniqué omschrijft de commissie de Green Deal als ‘een roadmap met maatregelen om grondstoffen efficiënter te gaan gebruiken in een schone circulaire economie en de klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies en de vervuiling te stoppen’. Ook is vastgelegd welke financiële instrumenten en investeringen nodig zijn. De Europese Green Deal betreft alle sectoren van de economie, met name vervoer, energie, landbouw en gebouwen, maar ook staal, cement, ICT, textiel en chemie.

Klimaatneutraal tegen 2050

Om de ambitie van eerste klimaatneutrale continent ter wereld tegen 2050 kracht bij te zetten, stelt de Europese Commissie binnen 100 dagen na haar aantreden de eerste “Europese klimaatwet” voor. Ook komt ze met een biodiversiteitsstrategie voor 2030, een nieuwe industriële strategie, een actieplan voor een circulaire economie, een strategie van ‘boer tot bord’ voor duurzaam voedsel en voorstellen voor een Europa zonder vervuiling. Ze wil ook strengere uitstootdoelstellingen. De CO2-uitstoot moet in 2030 minimaal de helft minder zijn dan in 1990, en in 2050 zijn teruggebracht tot nul.

Jaarlijks 260 miljard euro extra nodig

Om de doelstellingen van de Europese Groene Deal te halen, zijn grote investeringen nodig. De komende tijd is er volgens de Commissie jaarlijks extra 260 miljard euro nodig om de huidige klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te halen. Minstens 25% van de langetermijnbegroting van de EU moet worden besteed aan het klimaat, en ook de Europese Investeringsbank, de klimaatbank van Europa, zal bijdragen. Om private investeerders bij de groene transitie te betrekken, zal de Commissie in 2020 een groene financieringsstrategie presenteren. Hieronder zetten we enkele andere van de gepresenteerde maatregelen op een rij.

 • Energie is voortaan schoon. Geen kolen meer, gas alleen als de CO2 wordt afgevangen, meer wind (vooral op zee).
 • De komende jaren worden meer waterwegen en rails aangelegd om een substantieel deel van het wegvervoer via water en spoor te laten lopen.
 • Vervoer over zee (de korte afstand) wordt gestimuleerd.
 • In 2025 wil de Europese Commissie een miljoen laadpalen, die zijn nodig voor 13 miljoen auto’s met lage uitstoot (hybride) of nul uitstoot (volledig elektrisch).
 • De uitstoot moet vooral in de steden omlaag.
 • Er komt extra onderzoeksgeld om klimaatoplossingen te vinden.

Wat is de volgende stap?

Vandaag en morgen debateren de Lidstaten over de Green Deal. Er zal veel overredingskracht nodig zijn om alle landen aan boord te krijgen en te houden. Voor de armere landen en regio’s wordt er een fonds in het leven geroepen om te ondersteunen bij de klimaattransitie. Voordat alle maatregelen vertaald zijn in concrete subsidieprogramma’s, zal wel even duren. Mkb’s kunnen al wel aanvragen indienen voor Green Deal projecten binnen het EIC Accelerator programma. We zullen u periodiek blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen. Nu al meer weten? Neem contact op met onze klimaat-specialisten. Bel 088-838 13 81 of vul het formulier in:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement