EIC Accelerator ondersteunt mkb’s met topinnovaties

De EIC Accelerator ondersteunt innovatoren, ondernemers en kleine bedrijven van topniveau met financieringsmogelijkheden en zakelijke ‘versnellingsdiensten’. De financiering kan oplopen tot maximaal 15 miljoen euro.

EIC Accelerator financiert high-end mkb’s

De EIC Accelerator (voorheen SME Instrument) ondersteunt mkb’s en innovatoren met een hoog potentieel. Met als doel om hen te helpen nieuwe innovatieve producten, diensten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen en op de markt te brengen die de economische groei kunnen stimuleren. Geselecteerde bedrijven ontvangen financiering en optioneel eigen vermogen, maar ook bedrijfscoaching en -begeleiding om hun innovatie-idee op te schalen. Zij krijgen ook extra ‘versnellingsdiensten’ om in contact te komen met investeerders, bedrijven en gelijkgestemde ondernemers.

Wie kunnen aanvragen?

De EIC Accelerator is bedoeld voor mkb’s met radicaal nieuwe ideeën die worden ondersteund door een businessplan voor het uitrollen van innovatieoplossingen en met ambities om op te schalen. De Accelerator is alleen bedoeld voor mkb’s met een winstoogmerk, met inbegrip van jonge bedrijven en start-up’s, uit welke sector dan ook (en voor innovaties op elk vakgebied of technologieveld). Bedrijven die een aanvraag indienen, moeten gevestigd zijn in een EU-lidstaat of een met Horizon 2020 geassocieerd land. Grote bedrijven, onderzoekscentra of wetenschappers kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen, maar kunnen wel als onderaannemer of derde partij deelnemen aan projecten en hoeven niet in een EU-lidstaat of een geassocieerd land gevestigd te zijn.

Welke ondersteuning biedt EIC Accelerator?

De EIC Accelerator ondersteunt mkb’s op verschillende manieren:

1. EIC Accelerator geeft subsidie tot 2,5 miljoen euro

EIC Accelerator helpt mkb’s met het verder ontwikkelen van hun bedrijfsconcept tot een marktklaar product, dienst of proces dat is afgestemd op de groeistrategie van hun bedrijf. Het kan daarbij gaan om activiteiten als proeven, prototyping, validatie, demonstratie en testen onder reële omstandigheden, en marktreplicatie (het uitrollen van een innovatie op grotere schaal). Als de activiteit betrekking heeft op een hoofdzakelijk technologische innovatie, dan geldt een Technology Readiness Level (TRL) van 6-8 voor projecten die alleen subsidies aanvragen.

EIC-Accelerator Technology Readiness levels

TRL 6 wil zeggen dat de technologie gedemonstreerd moet zijn in een relevante omgeving. Projecten ontvangen tussen 0,5 en 2,5 miljoen euro subsidie. Aanvragers kunnen een hoger of lager bedrag aanvragen, maar dit moeten ze goed motiveren. Projecten moeten normaal gesproken 12 tot 24 maanden duren, maar kunnen in uitzonderlijke en goed gemotiveerde gevallen langer duren.

2. Gemengde financiering mogelijk tot 15 miljoen euro

Sinds juni vorig jaar kunnen mkb’s, naast subsidie, ook gemengde financiering aanvragen in de vorm van een optionele investering in het eigen vermogen. De subsidie financiert de activiteiten van TRL 6 tot en met 8. Activiteiten boven TRL 8 komen alleen voor gemengde financiering in aanmerking. Aanvragers moeten aangeven of en hoeveel gemengde financiering ze willen aanvragen. De maximale investering in de vorm van eigen vermogen (equity) bedraagt 15 miljoen euro.

3.  Zakelijke versnellingsdiensten en coaching

De EIC-pilot biedt gratis coaching, bedrijfsversnellingsdiensten en mentorschap aan om mkb’s op te schalen en te laten groeien. Coaching omvat bedrijfsontwikkeling, organisatieontwikkeling, samenwerking en financiering. Mkb’s die deelnemen aan de EIC Accelerator kunnen gebruikmaken van maximaal twaalf gratis coachingsdagen.

Wanneer aanvragen?

In het laatste jaar van het Horizon 2020-programma, zijn er nog drie deadlines voor het EIC Accelerator programma:

  • 20 maart (verlengd): subsidie of gemengde financiering voor alle onderwerpen*
  • 19 mei: subsidie of gemengde financiering voor uitsluitend Green deal onderwerpen . Mkb’s kunnen een aanvraag indienen voor het thema Green Deal, dat specifiek gericht is op de innovaties die de maatschappelijke overgang naar duurzaamheid bevorderen
  • 7 oktober: subsidie of gemengde financiering voor alle onderwerpen.

* De Europese Commissie roept startups en mkb’s die kunnen helpen in de strijd tegen het coronavirus zich aan te melden voor financiering vanuit het European Innovation Council. In totaal is 164 miljoen euro aan financiering beschikbaar. In het specifiek gaat het om bedrijven die werken aan technologieën en innovaties die kunnen worden ingezet voor de behandeling van, het testen op, monitoren van of andere vormen van het bestrijden van het coronavirus. Aanmeldingen gerelateerd aan het coronavirus krijgen dezelfde evaluatie als andere aanmeldingen.

EIC Accelerator aanvragen?

Bent u ook bezig met het ontwikkelen van een zeer innovatief product of dienst? Wij kunnen uw ondersteunen in het gehele traject. Neem daarom gauw contact op met een van onze experts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement