Eurostars ondersteunt internationale R&D-projecten

Nieuwe kansen voor mkb’s die internationaal (willen) samenwerken binnen een high-tech R&D-project: het Eurostars-subsidieprogramma staat ook in 2023 weer open voor aanvragen. De eerstvolgende indieningsronde sluit op 13 april. Een succesvolle aanvraag kan maar liefst 500.000 euro aan subsidie opleveren voor Nederlandse partners in het project.

Wat is Eurostars?

Eurostars is een subsidieprogramma voor mkb’s die in internationaal verband hoogwaardige R&D-projecten uitvoeren. De focus ligt op innovatieve technologische ontwikkelingen die relatief dicht bij de markt staan (TRL 4-7). Eurostars wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de risico’s verkleinen, waardoor mkb’s sneller kunnen groeien.

Eurostars is een Europees initiatief, dat openstaat voor high-tech R&D in alle sectoren. De nationale overheid van elk deelnemend land verstrekt de subsidies. Voor Nederlandse Eurostars-projecten stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van 22 miljoen euro, verdeeld over twee rondes per jaar.

Internationaal samenwerken

Internationaal samenwerken is een essentieel element in het Eurostars-programma. Aanvragen moeten worden ingediend door consortia bestaande uit minimaal twee partners uit minimaal twee verschillende Eurostars-landen. Dit zijn voornamelijk EU-landen, maar ook landen buiten de EU doen mee. Van belang is dat de consortiumpartners beschikken over specifieke expertise die relevant is voor de betreffende innovatie. Geschikte partijen voor samenwerking zijn bijvoorbeeld toeleveranciers, productiepartners, potentiële klanten, andere bedrijven uit de keten, onderzoeksinstellingen en universiteiten. Ook een grootbedrijf kan partner zijn.

Tot 500.000 euro subsidie

De Eurostars-subsidie kan voor Nederlandse mkb’s oplopen tot 500.000 euro. Buitenlandse partners vragen subsidie aan in hun eigen land. Eurostars biedt dus substantiële financiële ondersteuning, waarbij het uitsluitend R&D-activiteiten financiert – denk bijvoorbeeld aan loonkosten, investeringen in machines, apparatuur en materialen, kosten van het gebruik van machines en apparaten, kosten van derden en contractresearch.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor Eurostars-subsidie moet een project in elk geval voldoen aan de volgende internationale voorwaarden:

 • Een innovatief mkb uit één van de 37 Eurostars-landen leidt het project.
 • Het consortium bestaat uit minimaal twee onafhankelijke entiteiten uit minimaal twee Eurostars-landen.
 • Het mkb draagt het projectbudget voor ten minste 50%.
 • Geen van de deelnemers of landen is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de projectkosten.
 • De projectduur is maximaal 36 maanden.
 • Het project is gericht op civiele toepassingen.

Naast deze internationale voorwaarden geldt voor Nederlandse deelnemers ook een nationale voorwaarde: Er moet altijd een bedrijf aangesloten zijn bij het Nederlandse deel van het consortium. Kennisinstellingen kunnen dus alleen subsidie krijgen als een Nederlands bedrijf bij de aanvraag betrokken is.

Twee subsidierondes in 2023

Het aanvragen van Eurostars-subsidie kan alleen tijdens officiële indieningsrondes. In 2023 zijn er twee rondes (‘calls’). De eerste loopt van 10 februari tot en met 13 april. De tweede opent op 14 juli en sluit op 14 september.

Meer weten?

PNO helpt u graag bij het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag voor uw hoogwaardige R&D-project. Wij zijn er trots op dat onze Eurostars-aanvragen hoger scoren dan het EU-gemiddelde. Dankzij ons grote internationale netwerk in alle sectoren kunnen wij u ook helpen bij het vinden van (extra) partners voor een sterk consortium. Is uw belangstelling gewekt? Onze experts zijn u graag van dienst. Bel ons via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement