Gender Equality Plan: onmisbaar voor uw (project)organisatie

Sinds begin dit jaar is een Gender Equality Plan onmisbaar in uw Europese subsidieaanvraag. In zo’n plan beschrijft u hoe u binnen uw organisatie werkt aan gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Voor onderwijsinstellingen en de publieke sector is het al een verplichting, voor bedrijven straks waarschijnlijk ook. Wat komt er allemaal bij kijken?

Gelijkwaardigheid tussen vrouw en man

Voor de Europese Unie is gelijkheid tussen vrouw en man één van de basiswaarden waarop zij is gegrondvest. Toch lukt het nog maar mondjesmaat om gendergelijkheid te bewerkstelligen in organisaties. Terwijl onderzoeken, enquêtes en ervaringen keer op keer uitwijzen dat er bij een gelijkwaardige positie tussen vrouw en man geen verliezers zijn – alleen maar winnaars.

Onderzoek van McKinsey (2019) toont aan dat organisaties met meer leidinggevende vrouwen een kwart meer winst maken dan andere bedrijven. Diversiteit blijkt namelijk te leiden tot meer innovatie en meer creativiteit. Daarnaast gaan organisaties beter functioneren, zijn werknemers meer betrokken en dient nieuw talent zich sneller aan.

Ook in onderzoek en onderwijs is het belangrijk om de genderdimensie meer te integreren. Aandacht voor gender in de inhoud van onderzoek en onderwijs is essentieel – het zorgt voor meer innovatie, een hogere kwaliteit van onderzoek en resultaten die beter toepasbaar zijn omdat ze een betere afspiegeling vormen van de samenleving.

Op mondiaal niveau zou het bruto binnenlands product (BBP) met maar liefst een kwart kunnen stijgen wanneer de kloof tussen vrouwen en mannen in de beroepsbevolking wordt gedicht. In veel lidstaten van de Europese Unie zou de economie met twaalf procent kunnen groeien, in een land als Nederland zou het zo’n vier procent schelen – aldus de Europese Rekenkamer.

Gender Equality Plan: instrument tegen ongelijkheid

De Europese Unie erkent de bestaande ongelijkheid tussen vrouw en man en wil hier écht iets aan doen, onder meer via nieuwe Europese wetgeving. Een eerste grote stap is de verplichting die met ingang van 1 januari 2022 is opgelegd aan publieke instellingen: om Europese subsidie te kunnen ontvangen, moeten zij beschikken over een Gender Equality Plan. Zo’n plan (kortweg: GEP) gaat over de inspanningen die een instelling verricht om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen.

Deze verplichting raakt de hele publieke sector: overheden, maar ook onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Elk projectvoorstel waarmee zij in aanmerking willen komen voor Europese subsidie, bijvoorbeeld vanuit het innovatie- en onderzoeksprogramma Horizon Europe, dient te zijn voorzien van een Gender Equality Plan. Een dergelijk plan moet als formeel document de huidige situatie omschrijven, doelstellingen formuleren en online gepubliceerd zijn. Verder is het van belang dat er middelen en deskundigheid worden toegezegd om het plan te kunnen uitvoeren en dat de (project)organisatie aan goede monitoring en evaluatie doet.

De verwachting is dat na Europa ook de Nederlandse subsidieverstrekkers eisen gaan stellen op het gebied van gendergelijkheid. Het ministerie van OCW heeft al stappen in die richting gezet. Het effect begint zichtbaar te worden: diverse publieke en semipublieke instellingen hebben inmiddels een Gender Equality Plan of werken eraan. Ook bedrijven beginnen belangstelling te tonen – en dat is niet zo vreemd, het is een belangrijk element in het maatschappelijk verantwoord ondernemen en één van de Sustainable Development Goals (SDG 5). Daarnaast is de verwachting dat de GEP-verplichting uiteindelijk ook voor hen gaat gelden.

Gender Equality Plan: Nehem helpt

Nehem – PNO’s adviesbureau voor onderwijs, onderzoek en arbeid – helpt onderwijs- en onderzoeksinstellingen bij het opstellen, uitvoeren en monitoren van een Gender Equality Plan. Het model dat Nehem hiervoor heeft ontwikkeld, bestaat uit vier fasen:

  • Analysefase – onderzoeken van het huidige gendergelijkheidsniveau van de (project)organisatie
  • Planfase – schrijven van het Gender Equality Plan
  • Implementatiefase – implementeren van het Gender Equality Plan in de (project)organisatie
  • Monitoringsfase – monitoren en evalueren van de uitvoering van het Gender Equality Plan.

Met dit model biedt Nehem een volledige, op maat gemaakte aanpak voor uw (project)organisatie. Deze aanpak sluit niet alleen nauw aan bij uw behoeften op het gebied van gender en diversiteit, maar voldoet ook aan de eisen van de Europese Commissie.

Wilt u meer weten over het Gender Equality Plan, de verplichtingen die voor u van toepassing zijn en de betekenis die het plan kan hebben voor uw (project)organisatie? U leest er alles over op de Nehem-website. Hier kunt u ook de speciale whitepaper over dit thema downloaden.

De Gender Experts van Nehem helpen u graag verder. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement