Groeifondssubsidie naar elektrificatie mobiliteitssector

De recent afgesloten derde ronde van het Nationaal Groeifonds heeft een subsidietoekenning van 44 miljoen euro opgeleverd aan het project Charging Energy Hubs. Voor dit project, waaraan 29 organisaties deelnemen, heeft PNO Consultants in samenwerking met Brainport Development de subsidieaanvraag mogen begeleiden. Behalve trots zijn wij vooral enorm verheugd dat door deze toekenning een serieuze bijdrage kan worden geleverd aan een versnelde elektrificatie van de Nederlandse mobiliteitssector.

Samenwerking, onderzoek en innovatie

29 bedrijven en kennisinstellingen hebben onder leiding van Heliox, leverancier van snellaadoplossingen, de krachten gebundeld om het project ‘Charging Energy Hubs’ te ontwikkelen. Dit initiatief heeft tot doel de elektrificatie van de logistieke sector te versnellen door middel van samenwerking, onderzoek en innovatie.

Slimme energiesystemen om de efficiency van het elektriciteitsnet te maximaliseren

Nu emissievrije zones de stedelijke logistiek tegen 2025 zullen transformeren, neemt naar verwachting de vraag naar elektrisch vervoer exponentieel toe. Daarbij vormt de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet om de toenemende vraag naar krachtige laadinfrastructuur op te vangen een grote uitdaging. Het project richt zich daarom op een efficiënt gebruik van slimme energiesystemen om de efficiëntie van het elektriciteitsnet te maximaliseren.

Deze gedecentraliseerde energiesystemen fungeren als een essentiële schakel tussen elektriciteitsverbruikers en -leveranciers. Door naadloos laadinfrastructuur, hernieuwbare energie, energieopslag en lokale afnemers te integreren, maken deze energiehubs flexibiliteit mogelijk tijdens piekvraag of problemen met het balanceren van het elektriciteitsnet. Daarnaast bieden energiehubs de mogelijkheid om in- of uitvoer van elektrische energie te spreiden en helpen ze daarmee de (piek)belasting van het lokale net te beperken. Deze oplossing verlicht netwerkcongestie en zorgt tegelijkertijd voor een solide business case voor investeringen in laadinfrastructuur.

Met veel voldoening samenwerken aan cruciale oplossingen

In opdracht van Brainport Development heeft PNO Consultants het consortium ondersteund bij het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag bij het Nationaal Groeifonds. Naast de buitengewoon plezierige samenwerking geeft de wetenschap dat hier wordt gewerkt aan schonere mobiliteit extra voldoening. Het tegengaan van congestie op het elektriciteitsnetwerk is een essentiële stap in de energietransitie en wij zijn er trots op daaraan een bijdrage te mogen leveren.

Volgende ronde Nationaal Groeifonds

Dit najaar wordt gestart met de voorbereidingen van de volgende ronde van het Nationaal Groeifonds – die naar verwachting opent in het najaar van 2024. Dat lijkt nog ver weg maar dergelijke grote projecten vereisen een goede voorbereiding en planning. Vanzelfsprekend houden wij u in deze Subsidieflits op de hoogte van alle bijzonderheden rondom de volgende ronde van het nationaal Groeifonds. Heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement