Nationaal Groeifonds start nieuwe subsidieronde

Heeft u plannen die het ‘groeivermogen’ van de Nederlandse economie kunnen versterken? Dan kunt u daarvoor binnenkort mogelijk een beroep doen op het Nationaal Groeifonds. Het fonds werkt aan een nieuwe subsidieregeling en een nieuwe (derde) aanvraagronde, die begin 2023 van start gaat met een subsidiebudget van waarschijnlijk 2 miljard euro. Lees hier welke projecten kans maken op een bijdrage.

Over het Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds (NGF) werd in 2020 gelanceerd als een soort ‘mega-investeringsfonds’: het kabinet wilde hiermee miljarden gaan investeren in grote projecten die bijdragen aan het verdienvermogen van ons land. Inmiddels zijn er al twee subsidierondes geweest; aanvragen konden toen echter alléén worden ingediend door de betrokken ministeries. Dat verandert na de start van de nieuwe Groeifonds-subsidieregeling die nu in voorbereiding is. Aanvragers kunnen dan rechtstreeks subsidie aanvragen (zonder tussenkomst van een ministerie). Hieronder kijken we hoe de nieuwe regeling er (hoogstwaarschijnlijk) gaat uitzien.

Welke projecten komen in aanmerking voor het Groeifonds?

Laten we heel duidelijk zijn: de lat bij het Groeifonds ligt (zeer) hoog. En alleen de beste voorstellen maken kans op een subsidie. Dat geldt ook voor de aangekondigde derde aanvraagronde. Voorstellen voor die ronde moeten in ieder geval voldoen aan de volgende punten:

  • Grootschaligheid. Het Groeifonds steunt alleen grootschalige projecten, dat wil zeggen: investeringsprojecten en -programma’s met een subsidieomvang van minimaal 30 miljoen euro. De beoogde subsidiebijdrage moet een aanvulling zijn op private en/of publieke investeringen.
  • Twee thema’s. Een voorstel moet passen binnen het thema Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) en Innovatie, óf binnen het thema Kennisontwikkeling (onderwijs, een leven lang ontwikkelen). Beide thema’s worden breed uitgelegd. NB: in eerdere rondes was er nog een derde thema (‘infrastructuur’) maar dat komt te vervallen bij de nieuwe ronde.
  • Groeivermogen. De plannen moeten binnen 15 jaar worden afgerond, en moeten bovendien aantoonbaar bijdragen aan een structurele economische groei voor Nederland op de lange termijn. Een goede onderbouwing van die ‘impact’ bepaalt in belangrijke mate de slaagkansen van de subsidieaanvraag.

Welke partijen kunnen een beroep doen op het Groeifonds?

Een goed voorstel dat aansluit op de bovenstaande punten kan in principe worden ingediend door vrijwel elke partij. Maar: in de praktijk maken alleen sterke samenwerkingsprojecten kans op subsidie. Zo hecht het Groeifonds veel belang aan de kennispositie en het marktleiderschap van de aanvrager(s). Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ‘track records’ van de betrokkenen, maar ook naar de verzamelde expertise en ‘uitvoeringskracht’ van het consortium. De vraag hoe sterk een samenwerking is, zal vaak afhangen van vragen als: hoe compleet is het consortium (ontbreken er belangrijke spelers?), hoe innovatief of uniek is de beoogde samenwerking, en hoe wordt die samenwerking concreet ingevuld en vormgegeven?

Korte indieningsronde + enkele tips voor aanvragers

Ook de kwaliteit van het projectvoorstel speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de subsidieaanvragen. Zo moet er sprake zijn van een heldere omschrijving van de projectdoelen (met tijdpad en fasering), een realistische projectbegroting, maar ook van een zeer gedegen strategische onderbouwing van de ‘impact’ van het voorstel op de Nederlandse economie (inclusief bbp-effecten). En uiteraard moet een voorstel optimaal scoren qua ‘praktische uitvoerbaarheid’.

Over het aanvragen van deze subsidie: de nieuwe Groeifonds-subsidieregeling verschijnt binnen enkele weken (update: inmiddels is de regeling officieel gepubliceerd). Het indienen van subsidieaanvragen is slechts kort mogelijk: van 2 januari 2023 (12:00 uur) tot en met 3 februari 2023 (17:00 uur). Beoordeling gebeurt volgens het tender-principe (alleen de beste projectvoorstellen ontvangen subsidie). Belangstellenden adviseren wij om tijdig te starten met het voorbereiden van hun aanvraagtraject. Durft u de concurrentie aan te gaan met andere ‘excellente’ projectvoorstellen?

Wat kan PNO voor u betekenen?

De experts van PNO zijn uitstekend bekend met het Nationaal Groeifonds en andere grote subsidiefondsen. Belangstellenden die zich oriënteren op een aanvraagtraject zijn wij graag van dienst. Zo kunnen wij behulpzaam zijn bij het vormgeven van een sterk consortium dat recht doet aan de gestelde criteria. Daarnaast kunnen wij helpen bij het omwerken van uw plannen tot een formele subsidieaanvraag met optimale slaagkansen. Onze expertise strekt zich uit over alle sectoren en technologievelden. Meer weten? Bel ons via 088-838 13 81 of stuur ons een kort bericht via onderstaand contactformulier.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement