Horizon 2020 Secure Societies belangrijker dan ooit

 

Het Horizon 2020 Werkprogramma Secure Societies beschermt de vrijheid en veiligheid van Europa en haar burgers. In deze onzekere tijd is dit programma relevanter en urgenter dan ooit. Het laat bovendien zien dat Europa gebaat is bij een gezamenlijke aanpak van pandemieën, terrorisme en cyberaanvallen.

Waar gaat Horizon 2020 Secure Societies over?

Het Horizon 2020 Secure Societies Werkprogramma heeft een aantal speerpunten waar het zich op richt waaronder:

 • het vergroten van de veerkracht van onze samenleving tegen natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen. Deze variëren van de ontwikkeling van nieuwe crisisbeheersingsinstrumenten tot communicatie-interoperabiliteit, en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor de bescherming van kritieke infrastructuur;
 • bestrijding van criminaliteit en terrorisme, variërend van nieuwe forensische instrumenten tot bescherming tegen explosieven;
 • verbetering van de veiligheid aan de grenzen. Deze variëren van een betere bescherming van de zeegrenzen tot de veiligheid van de bevoorradingsketen, en ondersteuning van het externe veiligheidsbeleid van de Unie, onder meer door middel van conflictpreventie en vredesopbouw;
 • zorgen voor een betere cyberveiligheid, variërend van veilige informatie-uitwisseling tot nieuwe verzekeringsmodellen.

Vier ‘calls’ voor veiligheid

Het werkprogramma bestaat uit een viertal ‘calls’ (subsidieoproepen) waarin de Europese Commissie de speerpunten van haar beleid vertaalt in specifieke onderwerpen:

I. Bescherming van de infrastructuur van Europa en de mensen in de Europese smart cities:

Het gaat hierbij onder meer om de opsporing, reactie en beperking van gecombineerde fysieke en cyberbedreigingen voor kritieke infrastructuur in Europa.

II. Kunstmatige intelligentie en veiligheid: een evenwichtige beoordeling van de mogelijkheden en uitdagingen voor de rechtshandhaving in Europa

Onderwerpen die aan bod komen, hebben bijvoorbeeld betrekking op het ontwikkelen van een onderzoeks-roadmap met betrekking tot kunstmatige intelligentie ter ondersteuning van de wetshandhaving.

III. Veiligheid:

Deze oproep heeft betrekking op onderzoek en ontwikkeling en innovatie met het oog op de totstandbrenging van een rampbestendige samenleving, de bestrijding van misdaad en terrorisme en de verbetering van de grens- en externe veiligheid. Onderwerpen komen aan bod aan de hand van de volgende thema’s:

 • Rampenbestendige maatschappijen: Het meest in het oog springende onderwerp hierbij is de demonstratie van nieuwe concepten voor het beheer van pandemische crises. Grootschalige pandemieën vormen een steeds grotere bedreiging in de huidige geglobaliseerde samenleving, gezien de toenemende goederen- en mensenstromen tussen de continenten. Deze uitdaging moet internationaal worden aangepakt, en met de betrokkenheid van een grote verscheidenheid aan mensen uit de praktijk en belanghebbenden, van planners in de nationale gezondheidsstelsels, tot de eerstehulpverleners. Dit onderwerp borduurt voort op een eerdere subsidieoproep.
 • Bestrijding van misdaad en terrorisme: Centraal staan hierbij onder meer het ontwikkelen van nieuwe technologieën om de strijd tegen misdaad en terrorisme te versterken.
 • Grens en externe veiligheid: Het gaat hierbij vooral om het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het demonstreren van toegepaste oplossingen ter verbetering van de grens- en externe veiligheid.
 • Algemene zaken: Onderwerpen zoals het opzetten van pan-Europese netwerken van praktijkmensen op het gebied van veiligheid komen hier aan bod.

IV. Digitale Veiligheid:

Deze oproep heeft betrekking op onderzoek en ontwikkeling en innovatie met het oog op de verbetering van de digitale veiligheid. Het doel van deze oproep is ervoor te zorgen dat de samenleving als geheel profiteert van gebruikersvriendelijke systemen voor cybersecurity, digitale privacy en bescherming van persoonsgegevens, zodat burgers en organisaties actief kunnen deelnemen aan hun eigen veiligheid, privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Voor wie is Horizon 2020 Secure Societies?

Universiteiten, onderzoeksinstellingen, mkb’s, grotere organisaties en overheden kunnen aanvragen indienen voor Horizon 2020 Secure Societies calls. Zij moeten dan meestal wel onderdeel zijn van een samenwerkingsverband met minimaal drie partijen uit drie verschillende EU-landen. Zij kunnen tot en met 27 augustus 2020 een aanvraag indienen. Het beschikbare budget is 265 miljoen euro en de subsidie kan afhankelijk van het onderwerp oplopen tot 17 miljoen euro.

Horizon 2020: van idee tot uitvoering

Aan het opstellen en schrijven van een Horizon 2020-subsidieaanvraag, waarbij PNO u natuurlijk graag van dienst is, gaat een heel traject vooraf. Een project begint immers met een innovatief idee dat moet worden gevormd en worden uitgewerkt. Wij denken graag met u mee en helpen u uw project te ontwikkelen. En natuurlijk ook bij het zoeken en vinden van de juiste partners! Wilt u meer weten over Horizon 2020 Secure Societies? Neem contact op met onze experts. Zij helpen u graag verder. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement