Verkiezingen tonen aan: innovatie geen zaak van de gemeente

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen laat een duidelijke overwinning zien van de lokale partijen op de landelijke politiek. Deze trend, die al bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was ingezet, lijkt dus door te zetten. Het toont onder meer aan dat gemeenten zich niet met landelijke thema’s – zoals innovatie – moeten bezighouden.

Thema’s gericht op de persoon

Wie de gemeenteraadsverkiezingen een beetje heeft gevolgd – de campagnes, debatten en de uitslagen – kon al zien aankomen dat vooral de thema’s die burgers als persoon raken inzet waren van de verkiezingen. Burgers dus als woningzoekenden, als ouderen, als werkzoekenden of als zorgbehoevenden. Ten aanzien van deze thema’s hebben de kiezers gesproken: “de verantwoordelijkheid voor deze taken ken ik aan mijn lokale vertegenwoordiger toe en niet aan Den Haag.”

Duidelijke boodschap

Het bedrijfsleven komt er bij deze verkiezingen dus maar mager van af. Zoals gezegd stonden de campagnes vooral in het licht van burger-gerelateerde zaken – of het moet gaan om een lokaal spelend onderwerp, zoals het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein. De vraag is echter of dit een gemiste kans is. Gemeentelijke kiezers zijn op de eerste plaats burgers en daarnaast eventueel ondernemers, en zij hebben een duidelijke boodschap afgegeven: “gemeente, houd je vooral bezig met zaken die mij als persoon aangaan.”

Hoewel de landelijke politiek zich zwaar heeft bemoeid met de gemeenteraadsverkiezingen lijkt er zich toch een steeds duidelijker beeld af te tekenen dat daaraan geen behoefte is: laat Den Haag zich bezighouden met macro-ontwikkelingen, en zich ten aanzien van de regio’s beperken tot het faciliteren van lokaal beleid. Als de verschillende beleidsniveau’s – nationaal, provinciaal en gemeentelijk – zich hiervan bewust zijn en daar meer naar gaan handelen, ontstaat er wellicht meer ruimte voor focus – en betere resultaten.

Innovatie nationaal maar ook provinciaal thema

Hoe zit dat dan met het stimuleren van innovatie? Het bedrijfsleven verwacht op dat gebied vooral een actieve rol van de nationale overheid. Hoewel provincies zich hier ook zeer actief mee bezighouden, wordt dit door het bedrijfsleven onvoldoende herkend. In een eerder artikel over dit onderwerp wordt verwezen naar een onderzoek waaruit dit duidelijk naar voren komt.

Innovatie in uw regio?

Ondanks (of misschien dankzij!) de in dit artikel geschetste ontwikkelingen is er in de regio’s veel gaande op het gebied van innovatie. Wissel gerust eens van gedachten met een van onze experts. Met negen kantoren door het hele land zijn wij altijd op de hoogte van de innovatiemogelijkheden in uw regio.