Gemeenteraadsverkiezingen: “Wij passen innovatie toe”

Wie een zekere gemeente in Zuid-Holland vanaf de A13 binnenrijdt, komt in de berm een digitaal reclamebord tegen met daarop de tekst “Wij passen innovatie toe”. Als een gemeente het innovatieve bedrijfsleven aan zich tracht te binden via dit soort boodschappen, wat zegt dat dan over het regionale innovatiebeleid in de praktijk?

Innovatie geen verkiezingsitem

Zeker, net als veel andere gemeenten heeft ook deze gemeente (middelgroot, 50.000+ inwoners) een wethouder met (onder meer) innovatie in de portefeuille. Meestal is zo’n portefeuille samengesteld uit onderwerpen die na elke verkiezing weer opnieuw moeten worden verdeeld. Daarbij bepaalt het college, op basis van het nieuwe coalitieakkoord, welke onderwerpen aandacht verdienen; iets dat in belangrijke mate wordt beïnvloed door de thema’s die bij de verkiezingen een belangrijke rol speelden. Voeren we een stemwijzertest uit voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 dan zien we bij deze specifieke gemeente innovatie in de vragen niet terugkomen.

Provincies en innovatie

Dit beeld is anders bij provinciale overheden. Zonder uitzondering gaan de Nederlandse provincies in hun plannen uitgebreid in op innovatie, waarbij hun stimuleringsplannen overigens grotendeels zijn gebaseerd op het (meerjarig) Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit is een subsidieprogramma waarbij tot en met 2020 een half miljard euro te verdelen valt via door de regio’s zelf te bepalen thema’s. Met zo’n krachtig instrument in handen zou je mogen veronderstellen dat stimuleringsbeleid in de provincies wel succesvol moet zijn.

Onbekend maakt onbemind

In ‘De mening van hightech MKB-bedrijven over provinciaal innovatiebeleid’ uit 2017 onderzochten twee masterstudenten Economische Geografie Robin Diek en Abco van Langevelde de waardering van high tech-mkb’s van het door provincies gevoerde innovatiebeleid. Hun conclusie: de ervaring, waardering en verwachting van small-sized HTSM-bedrijven ten aanzien van het innovatiebeleid van provinciale overheden kan gering worden genoemd. Deels schrijven zij de geringe waardering toe aan de geringe ervaring die deze mkb’s hebben met het innovatieklimaat in de provincie (onbekend maakt onbemind). Daar komt bij dat de wensen die de onderzochte bedrijven ten aanzien van het verwachte beleid hebben, liggen op gebieden als opleidingen en werkgelegenheid – taken die eerder aan de nationale overheid worden toebedicht.

Geen rol voor de regio?

Het feit dat bedrijven automatisch aan de nationale overheid denken bij bepaalde onderwerpen wil nog niet zeggen dat provincies en gemeenten geen rol hebben te vervullen. Denk aan het faciliteren en beantwoorden van hulpvragen, waarbij dit laatste de provincies ook nog eens inzicht geeft in de specifieke bedrijvigheid in de regio. Vanuit de wetenschap dat innovatie een van de belangrijkste aanjagers is van de economie mag van elke overheid – nationaal, regionaal en zelfs gemeentelijk – worden verwacht dat zij innovatie actief aanjagen. Misschien is dat reclamebord van die gemeente aan de A13 nog niet zo gek.

Meer weten over innovatie in uw regio?

Wilt u weten wat de innovatiemogelijkheden bij u in de gemeente of regio zijn, neem dan contact op met een van onze experts.