Innovatiebox-afspraak: realiseert u voldoende WBSO-uren?

De innovatiebox zorgt ervoor dat uw succesvolle innovatie financieel loont. In een innovatiebox-afspraak legt de Belastingdienst altijd een directe link tussen het aantal gerealiseerde WBSO-uren en het percentage van de winst dat in de innovatiebox mag. En dus lager belast wordt! Steeds vaker neemt de dienst hierin een specifieke staffel op. En rijst de vraag: realiseert u voldoende WBSO-uren voor een optimaal innovatiebox-voordeel?

Innovatiebox-afspraak met staffel: een rekenvoorbeeld

Bedrijf A moet volgens de innovatiebox-afspraak (vaststellingsovereenkomst) 30.000 WBSO-uren realiseren in 2023 om net zoals voorgaande jaren 35% van de winst aan R&D toe te mogen wijzen. Dat betekent dat, als het 30.000 WBSO-uren of meer realiseert, 35% van de winst in de innovatiebox mag en dus lager belast wordt. Hierover betaalt het bedrijf 9% vennootschapsbelasting in plaats van 25,8%.

Als bedrijf A minder dan 30.000 WBSO-uren realiseert, krijgt het volgens de opgenomen staffel een lager percentage (in dit rekenvoorbeeld 30%) aan R&D toegewezen. Dat betekent fors minder voordeel, namelijk 150.000 euro. Het financiële gevolg van het niet halen van de 30.000 WBSO-uren is dus aanzienlijk. U doet er dan ook verstandig aan om dit goed te monitoren.

Meer gerealiseerde dan aangevraagde WBSO-uren

Wat nu als bedrijf A meer dan 30.000 WBSO-uren heeft gerealiseerd, maar bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) minder dan 30.000 WBSO-uren heeft aangevraagd en verleend heeft gekregen? De fiscalisten van PNO zijn altijd van mening geweest dat u dan alsnog van het aantal gerealiseerde WBSO-uren kunt uitgaan. Deze uren hebt u immers daadwerkelijk besteed aan de WBSO-activiteiten die RVO heeft goedgekeurd.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de Belastingdienst zich een andere mening heeft gevormd. In nieuwe vaststellingsovereenkomsten formuleert de dienst deze ondubbelzinnig en wordt er gesproken van “verleende en vervolgens gerealiseerde WBSO-uren.” Dat betekent dus dat als u meer WBSO-uren realiseert dan RVO heeft verleend, het aantal gerealiseerde uren niet meer kan bedragen dan het aantal verleende WBSO-uren.

Rekenvoorbeeld: wat zijn de gevolgen van meer gerealiseerde WBSO-uren?

Terug bij het rekenvoorbeeld. Wat zijn de gevolgen van meer gerealiseerde dan verleende WBSO-uren?

Bedrijf A heeft 29.920 WBSO-uren verleend gekregen en verwacht 31.400 WBSO-uren te realiseren in 2023. Volgens de Belastingdienst (en conform de meest recente formulering in de vaststellingsovereenkomsten) gaat het innovatiebox-voordeel als het geen actie onderneemt omlaag van 35% naar 30%. Dit is een teleurstelling voor bedrijf A. Maar wel een die het mogelijk kan voorkomen. Breng daarom tijdig goed in kaart hoeveel:

  • WBSO-uren zijn verleend
  • WBSO-uren u redelijkerwijs verwacht te realiseren
  • verleende en vervolgens gerealiseerde WBSO-uren u nodig heeft voor uw innovatiebox-afspraak.

Door in september een extra WBSO-aanvraag in te dienen, kunnen er alsnog in totaal 31.400 WBSO-uren worden verleend. Het innovatiebox-voordeel blijft dan 35%.

Het advies van de fiscalisten van PNO voor bedrijven met een innovatiebox-afspraak is daarom: bespreek met uw WBSO-consultant of u uiterlijk in september 2023 een aanvullende WBSO-aanvraag moet indienen om te zorgen voor voldoende verleende WBSO-uren én voor een optimaal innovatiebox-voordeel!

Hulp nodig? Neem contact op!

Meer weten over de innovatiebox in samenhang met de WBSO? Profiteer van de unieke PNO-aanpak, met zijn unieke combinatie van innovatie-, WBSO- én fiscale kennis. Neem contact op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement