Voldoet uw innovatiebox aan alle administratieverplichtingen?

 

Bedrijven die gebruikmaken van de innovatiebox betalen over de winst die voortkomt uit succesvolle WBSO-projecten het lage vennootschapsbelastingtarief van zeven procent. Een korting van circa zeventig procent. Voor de innovatiebox is een goede administratie belangrijk.

Waarom is administratie belangrijk?

De Belastingdienst controleert of u bij toepassing van de innovatiebox aan alle voorwaarden en verplichtingen voldoet. We zien in de praktijk dat het correct toepassen van de innovatiebox nogal eens misgaat. Bedrijven passen de gemaakte afspraken niet goed toe waardoor ze te weinig of te veel voordeel realiseren. Of de situatie van een bedrijf is aanzienlijk veranderd, maar het bedrijf heeft dit niet met de Belastingdienst besproken. Daarnaast gelden voor de innovatiebox sinds 2017 additionele administratieverplichtingen. Denk hierbij aan documentatie waaruit blijkt dat uw bedrijf de innovatiebox volgens de voorwaarden toepast. De Belastingdienst evalueert aan het einde van de looptijd van een vaststellingsovereenkomst voor de innovatiebox de gemaakte afspraken. Eventuele fouten die dan aan het licht komen, hebben soms grote gevolgen. Bedrijven lopen het risico op te weinig genoten voordeel, correcties (soms zelfs met boetes) en een flinke achterstand in de onderhandeling voor een verlengingstraject.

Waar moet u aan voldoen?

Uit een goede innovatiebox-administratie blijkt, naast de WBSO-administratie, in ieder geval:

 • het berekende innovatiebox-voordeel en de daaraan ten grondslag liggende gegevens
 • of u een grotere of kleinere belastingplichtige bent (de omvangstoets)
 • de nieuwe WBSO-innovaties die uw onderneming heeft voortgebracht
 • de uitgaven voor (uitbestede) R&D voor de ontwikkeling van de innovatie.

Als er sprake is van een verandering in uw onderneming, de juridische structuur of uw innovatieve activiteiten is het van belang dat u kijkt naar de gevolgen van deze wijzigingen. Bespreek tijdig eventuele wijzigingen met uw PNO-consultant, zodat deze het – indien nodig – kan voorleggen  aan de belastinginspecteur.

Innovatiebox-compliance-dienstverlening

Correcties en boetes voorkomen bij de uitvoering van de innovatiebox? Met het oog hierop heeft PNO een aparte innovatiebox-compliance-dienstverlening ontwikkeld zodat uw administratie en verrekening op orde zijn. Werkzaamheden kunnen bestaan uit het analyseren van de vaststellingsovereenkomst; toetsen aan de voorwaarden; controleren van de innovatiebox-administratie; voeren van de innovatiebox-administratie; berekenen van het innovatiebox-voordeel; inzicht geven in mogelijke gevolgen bij veranderingen; eventuele wijzigingen met de belastinginspecteur bespreken en de accountant en/of fiscalist informeren over het te verrekenen innovatiebox-voordeel. Er zijn twee varianten:

 • Een light-versie, waarbij we jaarlijks op afstand de situatie bespreken en controleren of een bedrijf aan alle voorwaarden voldoet.
 • Een variant waarbij we bedrijven volledig ontzorgen door voor hen de administratie te voeren. We verzorgen de berekeningen en nemen de juiste vastleggingen voor onze rekening. Hierdoor kan een bedrijf erop vertrouwen dat het daadwerkelijk het juiste voordeel geniet en dat het aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

Meer weten?

Download dan ons innovatiebox-magazine! Hierin leiden we u door de innovatiebox-regeling, zodat u kunt zien welke stappen u moet nemen als u deze succesvol wilt toepassen.

Sneller hulp nodig bij uw administratie? Voor meer informatie over onze innovatiebox-compliance diensten, bel 088 – 838 13 81 of stuur een bericht.  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  * = verplicht veld.

  Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement