Voldoet uw innovatiebox aan alle administratieverplichtingen?

 

Bedrijven die gebruikmaken van de innovatiebox betalen over de winst die voortkomt uit succesvolle WBSO-projecten het lage vennootschapsbelastingtarief van negen procent. Een korting van 64 procent. Dit levert u mogelijk veel voordeel op. Maar let op, hiervoor is een goede administratie belangrijk.

Waarom is goede administratie belangrijk?

De Belastingdienst controleert of u bij toepassing van de innovatiebox aan alle voorwaarden en verplichtingen voldoet. We zien in de praktijk helaas dat bedrijven de innovatiebox nog weleens onjuist toepassen. Wanneer degene die de aangifte vennootschapsbelasting verzorgt niet goed bekend is met de innovatiebox en de gemaakte afspraken, gebeurt het dat bedrijven te weinig of juist te veel voordeel claimen. Ook gebeurt het dat bedrijven hun aanzienlijk veranderde bedrijfssituatie niet bespreken met de Belastingdienst.

Daarnaast gelden voor de innovatiebox sinds 2017 additionele administratieverplichtingen. Denk hierbij aan documentatie waaruit blijkt dat uw bedrijf de innovatiebox volgens de voorwaarden toepast. Aan het einde van de looptijd van een vaststellingsovereenkomst voor de innovatiebox evalueert de Belastingdienst de toepassing van de gemaakte afspraken met u. Eventuele fouten die dan aan het licht komen, hebben soms grote gevolgen. U loopt het risico op te weinig genoten voordeel, correcties (soms zelfs met boetes) en een flinke achterstand in de onderhandelingen voor een verlengingstraject.

Waaraan voldoet een goede administratie?

Uit een goede innovatiebox-administratie blijken, naast de WBSO-administratie, in ieder geval:

 • het berekende innovatiebox-voordeel en de daaraan ten grondslag liggende gegevens
 • of u een grote of kleine belastingplichtige bent (de omvangstoets)
 • de nieuwe WBSO-innovaties die uw onderneming heeft voortgebracht
 • de (uitbestede) R&D-uitgaven voor de ontwikkeling van de innovatie.

Als er sprake is van een verandering in uw onderneming, de juridische structuur of uw innovatieve activiteiten is het van belang dat u dit tijdig bespreekt met uw PNO-consultant, zodat deze het – indien nodig – kan voorleggen aan de belastinginspecteur.

Innovatiebox-compliancedienstverlening

Correcties en boetes voorkomen bij de uitvoering van de innovatiebox? PNO biedt u innovatiebox-compliancedienstverlening aan tijdens de looptijd van uw vaststellingsovereenkomst zodat uw administratie en verrekening op orde zijn. De werkzaamheden, die we afstemmen op uw behoefte, bestaan uit het:

 • analyseren van de vaststellingsovereenkomst
 • toetsen aan de voorwaarden
 • controleren van de innovatiebox-administratie
 • voeren van de innovatiebox-administratie
 • berekenen van het innovatiebox-voordeel
 • inzicht geven in mogelijke gevolgen bij veranderingen
 • bespreken van eventuele wijzigingen met de belastinginspecteur
 • informeren van de accountant en/of fiscalist over het te verrekenen innovatiebox-voordeel.

Er zijn twee varianten mogelijk:

 • een lightversie, waarbij we jaarlijks op afstand uw situatie bespreken en controleren of uw bedrijf aan alle voorwaarden voldoet
 • een variant waarbij we u volledig ontzorgen door voor u de administratie te voeren. We verzorgen de berekeningen en nemen de juiste vastleggingen voor onze rekening. U kunt erop vertrouwen dat uw bedrijf daadwerkelijk het juiste voordeel geniet en aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

Meer weten?

Download het innovatiebox-magazine! Hierin leiden we u door de innovatiebox-regeling, zodat u kunt zien welke stappen u moet nemen als u deze succesvol wilt toepassen. Sneller hulp nodig bij uw administratie of innovatiebox? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement