Innovatiebox en programmatuur: let op vinkje en relevantie!

De WBSO is het belangrijkste toegangsticket voor de innovatiebox. Dit maakt dat een goede WBSO-aanvraag van groot belang is voor een succesvol verzoek om toepassing van de innovatiebox. Zeker voor organisaties die ook een tweede toegangsticket nodig hebben. Naast bijvoorbeeld een octrooi of kwekersrecht kan in de WBSO ontwikkelde programmatuur ook kwalificeren als tweede toegangsticket. Maar daar moet u wel wat voor doen!

Innovatiebox en programmatuur: zet vinkje aan in aanvraag

Grotere organisaties (belastingplichtigen met een groepsomzet van 50 miljoen euro of meer per jaar) die programmatuur (software) in de WBSO ontwikkelen, kunnen deze programmatuur als tweede toegangsticket gebruiken. Helaas zien we met enige regelmaat dat er wel sprake is geweest van programmatuurontwikkeling, maar dat dit niet altijd duidelijk blijkt uit de WBSO-aanvraag. Denk bijvoorbeeld aan WBSO-projecten voor de (door-)ontwikkeling van apparatuur waarvan programmatuurontwikkeling een onderdeel is. Aanvragers vergeten dan bijvoorbeeld om in het WBSO-aanvraagprogramma een ‘vinkje’ te zetten bij de vraag ‘Wordt er voor dit product of proces medeprogrammatuur ontwikkeld?’ Bij het indienen van een innovatiebox-verzoek staat u dan meteen 1-0 achter. Ook al kunt u dit  makkelijk herstellen, voorkomen is uiteraard beter dan genezen. We raden u daarom aan om in de WBSO-aanvraag het ‘vinkje’ aan te zetten als er sprake is van programmatuurontwikkeling.

Innovatiebox: relevantie van programmatuur

Naast het aanzetten van het ‘vinkje’ speelt de relevantie van de programmatuur voor de toepassing van de innovatiebox een cruciale rol. Het belang van de programmatuur bepaalt namelijk of er sprake kan zijn van samenhang met andere WBSO-innovaties. Stel, u ontwikkelt een machine in een WBSO-project. Een deel van de WBSO-ontwikkelactiviteiten voor de machine bestaat uit de ontwikkeling van programmatuur. Deze programmatuur is relevant voor de werking en het gebruik van de machine. Alhoewel de programmatuur van groot belang kan zijn, betekent dit niet automatisch dat de programmatuur volstaat om de opbrengsten van de gehele machine in aanmerking te laten komen voor de innovatiebox. Weliswaar is er sprake van samenhang, maar u moet eerst het wezenlijke belang onderbouwen.

Hoe onderbouwen?

Dit kan bijvoorbeeld door het aantal uren aan programmatuurontwikkeling te vergelijken met het totale aantal ontwikkeluren van de machine. Een substantieel aantal uren aan programmatuurontwikkeling kan het wezenlijke belang van de programmatuur in het grotere geheel onderbouwen. Het is belangrijk dat u dit grondig doet,  anders is de kans groot dat alleen de voordelen die toerekenbaar zijn aan de programmatuur in aanmerking komen voor de innovatiebox. Kortom: het is raadzaam om tijdig duidelijk te hebben hoe u het belang van de programmatuur onderbouwt en ervoor zorgt dat uw WBSO-aanvraag volledig is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over programmatuur als tweede toegangsticket voor de innovatiebox? Neem dan gerust contact op met onze innovatiebox-specialisten om uw situatie te bespreken. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement