Innovation Fund voor koolstofarme technologieën krijgt vorm

 

Het doel van het nieuwe ‘Innovation Fund’ is om schone innovatieve koolstofarme technologieën op de markt te brengen door het vermijden van emissies en het vergroten van het concurrentievermogen. Met een budget van 10 miljard euro tot 2030 zet het fonds in op een klimaatneutraal Europa in 2050.

Doelstellingen Innovation Fund

Het Innovation Fund richt zich op demonstratieprojecten voor innovatieve koolstofarme technologieën. Het instrument komt voort uit het  Klimaatakkoord van Parijs en ondersteunt de strategische visie van de Europese Commissie voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Het Innovation Fund heeft grotere ambities dan zijn voorloper, het NER300-programma, en heeft hiervoor drie doelstellingen geformuleerd:

 • de juiste financiële prikkels helpen creëren voor projecten om te investeren in de volgende generatie koolstofarme technologieën
 • de groei en het concurrentievermogen stimuleren door EU-bedrijven de kans te geven om mondiale technologieleiders te worden
 • innovatieve koolstofarme technologieën in alle lidstaten ondersteunen bij lancering en het op de markt brengen ervan.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het Innovation Fund richt zich op zeer innovatieve technologieën en grote flagship-projecten met een Europese toegevoegde waarde die kunnen leiden tot aanzienlijke emissiereducties. Diverse typen projecten komen voor subsidie in aanmerking. Het fonds richt zich vooral op:

 • innovatieve koolstofarme technologieën en processen in energie-intensieve industrieën, met inbegrip van producten die koolstofintensieve technologieën en processen vervangen
 • projecten op het gebied van Carbon Capture, Storage and Utilisation (CCS/CCU)
 • innovatieve duurzame energieopwekking
 • energieopslag.

Het Innovation Fund staat ook open voor kleinschalige projecten (kleiner dan 7,5 miljoen euro) die kunnen profiteren van vereenvoudigde aanvraag- en selectieprocedures.

Aanvraag en financiering

De aanvraagprocedure bestaat uit twee fasen:

 • ‘expression of interest’, met een eerste beoordeling van de effectiviteit, innovatie en volwassenheid van het project. Projecten die alleen aan de eerste twee criteria voldoen, kunnen in aanmerking komen voor ‘projectontwikkelingshulp’.
 • volledige aanvraag, waarbij geselecteerde projecten worden beoordeeld op alle criteria: doeltreffendheid van het vermijden van broeikasgasemissies; mate van innovatie; levensvatbaarheid en rijpheid van het project; schaalbaarheid; kostenbesparing (kosten per prestatie-eenheid).

Het innovatiefonds ondersteunt tot 60% van de extra kapitaal- en operationele kosten die zijn gelinkt aan innovatie. Het kan tot 40% van de subsidie toekennen op basis van vooraf vastgestelde mijlpalen voordat het hele project volledig operationeel is.

Innovation-Fund-grants

Wanneer aanvragen?

Voorlopig bereidt de Commissie de eerste indieningsronde (‘call for proposals’) voor met workshops voor de industrie en een openbare raadpleging. De Commissie is van plan de eerste ronde  halverwege 2020 te publiceren, gevolgd door regelmatige openstellingen tot 2030.

Innovation-Fund-timeline

Subsidieprogramma’s combineren

Het Innovation Fund maakt deel uit van de langetermijnstrategie van de EU-lidstaten voor 2050. Het bestrijkt de volledige innovatiecyclus en bedrijven kunnen het fonds combineren met verschillende andere subsidieprogramma’s en partnerschappen:

 • Onderzoeksprojecten met inbegrip van ‘Horizon Europe’ (opvolger Horizon 2020) en ‘Partnerschappen’
 • ‘First-of-a-kind’ projecten inclusief het ‘Innovation Fund’
 • Infrastructuurprojecten met inbegrip van de ‘Connecting Europe Facility’ en de ‘Moderniserings- en Cohesiefinanciering’.

Innovation-Fund-complementarities

Meer weten?

Werkt u op dit moment al aan een  innovatieve koolstofarme technologie die u vanaf 2020 gaat demonstreren? Dan is het verstandig om nu al rekening te houden met het Innovation Fund. Het energieteam van PNO vertelt u graag meer over de mogelijkheden. Bel 088 – 838 13 81, of leg uw plannen voor via onderstaand formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement