JTI Fuel Cells and Hydrogen 2 financiert innovatie in waterstof- en brandstofcellen


In een nieuwe oproep van het Joint Technology Initiative (JTI) Fuel Cells and Hydrogen 2 worden vooral mkb’s opgeroepen met ideeën te komen om de toepassing van waterstof- en brandstofcellen rendabel te maken. Maar, uiteraard, komen ook de industrie, kennisinstellingen, en andere organisaties die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in aanmerking.

Een brede, multi-sector insteek vergroot succeskans aanmerkelijk

Het doel van van JTI-FCH 2 is om de toepassing van waterstof- en brandstofcellen commercieel rendabel te maken. Door gezamenlijke coördinatie van de activiteiten van alle betrokken partijen draagt het initiatief bij aan het oplossen van zowel technologische als niet-technologische belemmeringen. Betrokkenheid vanuit verschillende sectoren, met ieders specifieke insteek, draagt bij aan de kansrijkheid van een aanvraag. Er is immers een grote verscheidenheid aan onderwerpen die raken aan meerdere sectoren. Hieronder een kleine selectie van interessante onderwerpen die voor subsidie in aanmerking komen:

 • brandstofcelsystemen in waterstofinfrastructuur voor Heavy Duty transport
 • demonstratie van brandstofceltoepassingen voor middelgrote passagiers- of binnenvaartschepen
 • demonstratie van ondergrondse opslag van duurzame waterstof, bijvoorbeeld in zoutgrotten of uitgeputte gasvelden
 • demonstratie van een grote-schaal elektrolyser voor het (offshore) omzetten van hernieuwbare energie in waterstof
 • demonstratie van vloeibare waterstof als brandstof voor segmenten van de watergedragen sector
 • waterstofdragers voor de stationaire opslag van overtollige hernieuwbare energie
 • ontwikkelen van brandstofceltoepassingen van havenecosystemen.

JTI-FCH 2: interessant voor veel partijen

JTI Fuel cells and Hydrogen 2 (JTI-FCH) is een publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van waterstof- en brandstofcellen, en is voortgekomen vanuit de industrie. Doel van dit initiatief is het stimuleren van de ontwikkeling van brandstofcellen en de productie van waterstof. Het ontvangt financiering vanuit Horizon 2020 (Transport en Energie) en is ook voor de high tech en automotive industrie een zeer interessant initiatief. Aan de nu gepubliceerde oproep met identificatiecode H2020-JTI-FCH-2020-1 is een budget van 93 miljoen euro verbonden. De oproep staat tot en met 21 april 2020 open voor voorstellen en verwante activiteiten onder het werkplan voor 2020 van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2. Bedoeling is dat de industrie via co-financiering zelf een bijdrage levert.

Wilt u weten of ‘uw’ thema of sector ook in aanmerking komt voor subsidie of heeft u ideeën over de ontwikkeling van brandstofcellen en de productie van waterstof? Denk aan het identificeren en met elkaar verbinden van geschikte ontwikkelpartners uit verschillende sectoren om uw project succesvol te maken. Neem gerust contact met ons op om te sparren over uw ideeën. Bel ons op 088-8381381 of stuur ons uw gegevens via onderstaand formulier.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement