Mededeling is een belangrijk WBSO-moment

Wie WBSO aanvraagt, is verplicht jaarlijks ‘mededeling te doen’. Daarmee geeft u aan de subsidieverstrekker RVO aan hoeveel S&O-uren en -kosten en -uitgaven u heeft gerealiseerd. Het is cruciaal dat de mededeling overeenkomt met de werkelijke uren, kosten en uitgaven. Als er sprake is van meerdere WBSO-projecten wordt dit lastiger. PNO helpt u met de WBSO-realisatiecheck. Deze check kunnen wij ook uitvoeren als u zelf uw WBSO heeft aangevraagd of heeft laten aanvragen.

Mededeling over 2017 moet uiterlijk 31 maart 2018 worden gedaan

De mededeling over het kalenderjaar 2017 moet uiterlijk 31 maart 2018 worden gedaan. Daarin moeten de werkelijk gerealiseerde S&O-uren en, indien van toepassing, de kosten en uitgaven worden gemeld aan RVO. Zeker bij meerdere WBSO-projecten is het nog niet eenvoudig een optimale mededeling op te stellen. Gelukkig mag er, als projecten uitlopen of niet doorgaan, worden ‘geschoven’ met de uren en eventueel kosten en uitgaven. De WBSO-realisatiecheck biedt zekerheid van een juiste mededeling en een optimale WBSO-opbrengst.

Wat houdt een WBSO-realisatiecheck in?

Voor een WBSO-realisatiecheck verricht één van onze WBSO-experts de volgende werkzaamheden voor u:

  • de opzet en inrichting van uw WBSO-proces en -administratie worden getoetst aan de vereisten van de regeling;
  • de werkelijke S&O-uren, -kosten en -uitgaven worden bij u op kantoor in kaart gebracht;
  • de uiteindelijke mededeling wordt, waar mogelijk, geoptimaliseerd om uw WBSO-opbrengst te maximaliseren;
  • u ontvangt een verslag met onze bevindingen;
  • en wij verzorgen uw verplichte mededeling aan RVO.

Wilt u ook nare WBSO-verrassingen voorkomen?

Met een lagere realisatie van S&O-uren en -kosten en -uitgaven, of een onjuiste mededeling kan RVO u een boete opleggen. Wilt u ook nare WBSO-verrassingen voorkomen? Neem dan snel contact met ons op voor de WBSO Realisatiecheck.