Met DKTI-Transport subsidie naar zero emissie transport

Afgelopen week werd eindelijk de nieuwe aanvraagronde voor de DKTI- Transport subsidieregeling bekend gemaakt. Daar werd al lange tijd naar uitgezien, want het is misschien wel de belangrijkste subsidie voor het innovatiever en vooral duurzamer maken van de Nederlandse transport- en vervoerssector. Belangstellende partijen moeten wel snel schakelen: het indienen van subsidieaanvragen is (voor de meeste onderdelen) nog mogelijk tot en met 19 juni 2019.

Doel van de DKTI-Transport subsidie

DKTI staat voor Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport. Doel van de regeling is een snellere transformatie naar ‘low en zero emissie’ binnen de sector verkeer en vervoer. Om dat te bereiken kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor technologische ontwikkelingen en andere innovaties die zorgen voor minder uitstoot bij de transportsector. In totaal is dit jaar 29,5 miljoen euro aan subsidies te verdelen.

DKTI-Transport: voor meer dan alleen wegvervoer

Het DKTI-Transport programma bood ook in 2017 al subsidiekansen voor innovaties gericht op goederenvervoer over de weg. De ronde van 2019 heeft echter een nieuwe, ruimere focus. Zo zijn er dit jaar kansen voor emissiebeperkende innovaties gericht op onder meer:

 • goederenvervoer over de weg (bijvoorbeeld vrachtwagens)
 • goederenvervoer per schip (binnenvaart en short sea shipping)
 • personenvervoer (emissiearme personenbussen)
 • mobiele voertuigen en machines (voor bijvoorbeeld luchthavens)
 • twee-en driewielige voertuigen (light electric vehicles).

Welke projecten vallen binnen de vernieuwde DKTI- Transport subsidie?

Verschillende typen projecten kunnen in aanmerking komen voor een DKTI-Transport subsidie. Belangrijk daarbij is dat een project moet draaien om een innovatie op het gebied van emissiebeperkende vervoermiddelen, of zijn gericht op een snellere uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (zoals waterstof, biobrandstof en elektriciteit). Zo kan subsidie worden aangevraagd voor innovaties in de vorm van een experimenteel ontwikkelingsproject (of een voorafgaande haalbaarheidsstudie). Of voor een praktijkdemonstratie van een transportinnovatie die nog niet op de markt is. Daarnaast is ook subsidie mogelijk voor proeftuin-projecten. Het moet dan gaan om investeringen in nieuwe tank- of laadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen, in combinatie met een demonstratie van een nieuwe transportinnovatie en eventuele bijbehorende voertuigen. En tenslotte zijn er subsidiekansen bij investeringen in gezamenlijke voorzieningen van samenwerkingsverbanden (‘innovatieclusters’), en kan er co-financiering worden aangevraagd voor lokale infrastructuurvoorzieningen die al subsidie ontvangen uit een Europees subsidieprogramma.

Hoeveel bedraagt de DKTI-Transport subsidie?

De subsidiebedragen bij DKTI-Transport zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de projectkosten, het type vervoermiddel dat centraal staat, en de vorm van het project. Ter indicatie: bij haalbaarheidsstudies gaat het om een subsidie van maximaal 50.000 euro, bij R&D-projecten zijn subsidies tot 500.000 euro mogelijk, en bij proeftuinprojecten zelfs bedragen tot 2 miljoen euro. Individuele bedrijven kunnen subsidie aanvragen, maar: bij een sterk project zal doorgaans sprake zijn van samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen.

Verschillende deadlines

DKTI-Transport werkt met verschillende deadlines. Subsidieaanvragen voor proeftuinen of experimentele ontwikkelingsprojecten kunnen worden ingediend tot en met 19 juni 2019. Het aanvragen voor haalbaarheidsstudies, innovatieclusters en cofinanciering kan tot en met uiterlijk 4 september 2019 (‘first come, first serve’).

Wat kan PNO voor u doen?

Ons team Transport beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van de DKTI en andere transportsubsidies. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven welke projectvorm het beste aansluit op uw wensen. Ook kunnen zij u helpen bij een subsidieaanvraag die optimaal scoort op essentiële subsidiecriteria (excellentie, impact/vervolgpotentieel, projectuitvoering/samenwerking). Bel ons op 088-8381381 of leg ons uw vraag of plannen voor via het onderstaande formulier.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement