MIT-haalbaarheidssubsidie ideaal voor uitvoeren marktonderzoek

Bent u een mkb en bent u bezig met het ontwikkelen van een nieuw product of een nieuwe dienst? Maar hebt u nog geen duidelijk beeld van wie uw mogelijke concurrenten zijn? PNO kan u helpen deze en andere vragen te beantwoorden. En met behulp van de MIT-haalbaarheidssubsidie kan dit bovendien tegen extra gunstige tarieven.

MIT-haalbaarheidssubsidie beantwoordt veel vragen

Als ondernemer wilt u goed beslagen ten ijs komen. Zeker als u een nieuw product gaat lanceren. Voor het zover is, zijn er echter tal van vragen die u moet beantwoorden. Wat is uw doelmarkt, hoe groot is die en hoe bereikt u die? Met welke andere partijen concurreert u op deze markt? Wat zijn de sterktes en zwakten van uw product of dienst? En, niet onbelangrijk, welke economische risico’s brengt marktintroductie met zich mee? Hoewel ieder bedrijf met zulke vragen te maken heeft, is het uitvoeren en gefinancierd krijgen van marktonderzoek nog niet zo gemakkelijk. Gelukkig is er de MIT-haalbaarheidssubsidie.

Met MIT-subsidie (deels) marktonderzoek financieren

Vanaf 17 april is het voor mkb’s weer mogelijk om gebruik te maken van de MIT-haalbaarheidssubsidie. U kunt de MIT-haalbaarheidssubsidie aanvragen voor het onderzoeken van de technische en commerciële haalbaarheid van een beoogde innovatie of toekomstig project. Hieronder vallen bijvoorbeeld marktonderzoek, concurrentieanalyses, IP-advies en technische pilots. Zowel wanneer u dit zelf uitvoert als wanneer u dit uitbesteedt. Deze activiteiten zijn cruciaal voor ieder innovatieproject, maar worden binnen veel subsidies niet gefinancierd. Daarom biedt de MIT-subsidie een belangrijke kans, want ze wordt slechts één keer per jaar opengesteld! Voorwaarde is wel dat uw project aansluit bij een van de zogenaamde topsectoren: Agri&Food; Chemie; Creatieve Industrie; Energy en Biobased; High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT; Life Sciences & Health (LSH); Logistiek; Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Water & Maritiem.

Subsidie kan oplopen tot 25.000 euro

De MIT-subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal 25.000 euro. De projectkosten bedragen dus maximaal 62.500 euro. De subsidie subsidieert zowel de eigen uren als kosten van externen. Kosten die direct verbonden zijn met de activiteit komen voor subsidie in aanmerking:

  • loonkosten;
  • kosten van aangeschafte machines en apparatuur;
  • kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen;
  • kosten van uitbesteding (kosten derden).

MIT-haalbaarheidssubsidie aanvragen?

Bent u ook bezig met het ontwikkelen van een nieuw product of een nieuwe dienst en wilt u een beroep doen op deze subsidie? Neem dan gauw contact op met een van onze MIT-experts want de subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

MIT