MIT-haalbaarheidssubsidie unieke kans voor mkb’s

Bent u een innovatief mkb en heeft u plannen voor het ontwikkelen van een nieuw product of een nieuwe dienst? Maar heeft u nog geen idee van de potentie van uw product of dienst? Dan is de MIT-haalbaarheidssubsidie het uitgelezen instrument om dat te onderzoeken. Maar vraag op tijd aan, want op is op.

Wat is een MIT-haalbaarheidsproject?

We hebben u de afgelopen weken al uitvoerig bericht over de thema’s waarvoor u binnen de topsectoren MIT-subsidie kunt aanvragen. Maar wat is nu eigenlijk een MIT-haalbaarheidsproject? En wat valt er allemaal onder? Een MIT-haalbaarheidsproject is een project ten behoeve van een innovatie dat bestaat uit:

  • een haalbaarheidsstudie of
  • een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of
  • een combinatie van een haalbaarheidsstudie en industrieel onderzoek of
  • een combinatie van een haalbaarheidsstudie met experimentele ontwikkeling én industrieel onderzoek.

Wat is een haalbaarheidsstudie?

Een haalbaarheidsstudie is het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project. Doel moet zijn het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten van een project, en de kansen en risico’s ervan. Concreet kan de studie gericht zijn op de haalbaarheid van een project in de opstartfase, de doorontwikkeling van een bestaand project of het uitvoeren van een pilot. Voorbeelden zijn het maken van een businesscase of adviezen van experts om een kansrijk project startklaar te maken, of in een pilot of experiment te ontdekken wat de potentie van een dienst of product is.

Wat is experimentele ontwikkeling?

Experimentele ontwikkeling is het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Concreet kan het daarbij gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in een praktijkomgeving, gericht op verdere technische verbeteringen.

Wat is industrieel onderzoek?

Industrieel onderzoek is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen van nieuwe producten, procedés of diensten, of voor flinke verbeteringen van bestaande producten, procedés of diensten. Concreet kan het hier bijvoorbeeld gaan om onderdelen voor complexere systemen of het bouwen en testen van een prototype in een laboratorium- of proefomgeving.

MIT-haalbaarheidssubsidie aanvragen?

Wij zijn benieuwd naar uw plannen voor het ontwikkelen van een nieuw product of een nieuwe dienst. Neem snel contact op met een van onze MIT-experts want voor deze subsidie geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.