MIT R&D-samenwerking is open voor aanvragen

 

Innovatieve mkb’s die een R&D-samenwerkingsproject starten met een ander mkb kunnen sinds 1 juni MIT R&D-subsidie aanvragen. PNO heeft de afgelopen jaren met succes, vaak met topklasseringen, honderden mkb’s in uiteenlopende sectoren in heel Nederland geholpen. In dit artikel een interview met MIT-expert Eduard de Jong over alle ins en outs van de regeling.

Welke trends zie jij op dit moment?

Eduard de Jong: ”De belangrijkste verandering in 2021 voor de MIT-subsidie is dat innovaties impact moeten maken op (minimaal één van) de missies uit de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) van het ‘Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid’ (MTIB). De agenda’s bevatten innovatiethema’s en uitdagingen rondom zes grote maatschappelijke uitdagingen. Ook is het belangrijk dat de samenwerking tussen twee mkb’s goed georganiseerd, complementair en evenwichtig is. Dat moet je terugzien in zowel de kostenverdeling als de inbreng van personeel. Eén deelnemer mag daarom hooguit 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.”

Wat is de gemiddelde omvang van een MIT R&D-samenwerkingsproject?

“De gemiddelde projectgrootte van een MIT R&D-samenwerkingsproject ligt tussen de 600.000 en 700.000 euro maar kan oplopen tot 1 miljoen euro. Een MIT R&D-samenwerkingsproject duurt maximaal twee jaar en vergoedt maximaal 35% tot 350.000 euro van de goedgekeurde projectkosten (zoals personeelskosten, apparatuur, machines en materialen). Concreet heb je het dan over 8.000 tot 15.000 manuren of tussen de vijf en tien manjaren verdeeld over twee partners. In de praktijk praat je dus over 1 tot 4 fte per projectpartner die twee jaar aan een project werken. IT-bedrijven brengen in een project vaak alleen uren in, maar kosten derden mogen dus ook worden meegenomen.”

Waar kijkt de subsidieverstrekker naar bij MIT R&D-subsidie?

“Bij het aanvragen van deze regeling zijn er vier criteria waar de subsidieverstrekker op let:
1) Is het project technisch innovatief? 2) Draagt het project bij aan economische waarde voor de samenwerkingspartners, de topsectoren of de (regionale) economie? 3) Is er sprake van serieuze samenwerking? 4) Hoe veel positieve impact realiseert het project binnen een of meer van de missies uit de KIA’s?

Voor elk van deze vier onderwerpen krijgt een project maximaal 25 punten. Hoe meer een project aan deze criteria voldoet, hoe meer punten de subsidieverstrekker toekent en hoe groter de kans op subsidie is.”

Hoe innovatief moet een project zijn?

“Bedrijven denken vaak dat hun project cutting edge of disruptief moet zijn om voor de MIT R&D-subsidie in aanmerking te komen, maar innovativiteit is maar één van de criteria. Wanneer sprake is van een nieuwe technische ontwikkeling of een vernieuwing van een product, productieproces of dienst, ben je vaak al een heel eind op weg. Ook wanneer een project dichter tegen de markt aanzit, is het mogelijk om hiervoor MIT R&D-subsidie aan te vragen.”

Hoe zit het met de budgetten dit jaar?

“Juist in deze crisistijd is het voor bedrijven, maar ook voor de overheid, van belang om te blijven investeren in innovaties voor de toekomst en voor het behoud van werkgelegenheid. De provincies snappen dat heel goed en spelen daar op in. Samen met het rijk stellen ze ruim 37 miljoen euro beschikbaar voor R&D-samenwerkingsprojecten.”

Heb je tot slot nog voorbeelden van MIT R&D-samenwerkingsprojecten?

“MIT R&D-samenwerkingsprojecten die eerder MIT-subsidie hebben ontvangen, zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen van:

MIT R&D-subsidie aanvragen? Vul quickscan in!

Innovatieve mkb’s met samenwerkingsplannen rondom technische innovaties kunnen tot en met uiterlijk 9 september 2021 (17:00 uur) MIT R&D-subsidie aanvragen. Alleen de beste projecten ontvangen subsidie. PNO heeft de afgelopen jaren voor honderden mkb’s in uiteenlopende sectoren in heel Nederland met succes deze subsidie aangevraagd. Heeft u plannen voor een R&D-samenwerkingsproject? Vul de quickscan in! De MIT-experts van PNO helpen u graag bij het uitwerken van uw plannen tot een optimale subsidieaanvraag. Of neem direct contact op via 088-838 13 81 of het contactformulier:


    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement