Overheid prolongeert mkb-financieringsinstrumenten met vijf jaar

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verlengt enkele belangrijke mkb-financierings-instrumenten. Goed nieuws voor jonge en startende bedrijven die financiering zoeken voor hun innovatieplannen.

Om welke mkb-financieringsinstrumenten gaat het?

De financieringsinstrumenten die het ministerie met vijf jaar verlengt, tot 1 juli 2024, zijn de volgende:

  1. Vroegefasefinanciering (VFF): De VFF is een risicodragende lening die startende ondernemers en mkb’s kunnen aanvragen als ze de kans van slagen van nieuwe producten en diensten op de markt willen onderzoeken. De VFF moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt.
  2. Innovatiekrediet: Het innovatiekrediet is een risicodragende geldlening voor met name het innovatieve mkb en start-ups. Het Innovatiekrediet helpt ondernemers aan financiering voor innovatieprojecten met een sterke businesscase, in een fase dat zij bij banken nog nauwelijks voor financiering in aanmerking komen.
  3. SEED capital-regeling: De SEED capital-regeling helpt technostarters en creatieve starters bij het verwerven van risicokapitaal. Via de regeling verstrekt de overheid kapitaal aan investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers uit de hightech-sector en de creatieve sector.

Voor welke levensfase zijn deze financieringsinstrumenten bedoeld?

De diverse financieringsinstrumenten hangen onderling samen en vormen als het ware een financieringsketen. Ze zijn daarmee afgestemd op specifieke knelpunten in de verschillende levensfases van ondernemingen:

  • Voorbereiding/Start: VFF richt zich met een lening op de fase nog voor de start van een onderneming, de ‘proof of concept fase’, om te kijken of innovatieve ideeën commercialiseerbaar zijn. Dit instrument stimuleert daarmee het beschikbaar maken van (privaat) risicokapitaal voor technologische start-ups.
  • Start/Groei: Innovatiekredieten zijn leningen bedoeld voor technologische en klinische ontwikkelprojecten van ondernemingen. Veel ondernemers hebben in de ontwikkelingsfase van hun innovatie nog geen omzet. Om de innovatie tot succesvolle marktintroductie te brengen, is kapitaal nodig en daar is voor hen moeilijk aan te komen. Het Innovatiekrediet is bedoeld om veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief te financieren.
  • Groei/Doorgroei: De SEED capital-regeling richt zich op investeringsfondsen die aandelenparticipaties nemen in start-ups en scale-ups.

Innovatiekrediet extreem succesvol

Dat het Innovatiekrediet een populaire regeling is, is een understatement. Zo vroeg in het jaar blijkt dat het onderdeel ‘klinische projecten’ al ruimschoots overvraagd is. Het voor 2019 beschikbare budget van 30 miljoen euro is daarmee niet toereikend. Voor ‘technische projecten’, waarvoor ook 30 miljoen euro is gereserveerd, is er nog wel voldoende budget beschikbaar. De financiering kan oplopen tot maar liefst 10 miljoen euro per project.

Meer weten over mkb-financieringsinstrumenten?

Werkt u aan een technische innovatie en denkt u in aanmerking te komen voor een Innovatiekrediet of een ander financieringsinstrument, neem dan contact op met een van onze experts. Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje:Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

* = verplicht veld.

Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons Privacy Statement