NEXTNET-project werkt strategische onderzoeksagenda uit voor supply chains

Het NEXTNET-project is gericht op het creëren van een sectoroverschrijdend initiatief op Europees niveau om de integratie tussen productie en distributie te verbeteren, waarbij onderzoeks- en innovatieprioriteiten worden voorgesteld voor de toekomst van supply chains. Onlangs vond een belangrijke workshop plaats in Zaragoza.

Wat is het NEXTNET-project?

Het doel van het Horizon 2020 NEXTNET-project – Next generation Technologies for networked Europe – is om een gezamenlijke roadmap te ontwikkelen waarin de inspanningen van verschillende initiatieven worden samengebracht om de toekomst van supply chain te definiëren op basis van een model voor aangepaste en duurzame productie en distributie. Het project zal gericht zijn op het identificeren van toekomstige industriële scenario’s voor 2030: door de sociaaleconomische analyse van trends en drijfveren in de markt en hun impact op de ontwikkeling van innovatie en technologie.

Wat was het doel van de workshop?

Om de voortgang van het project te bespreken vond een belangrijke workshop plaats in het Zaragoza Logistics Center in Zaragoza op 15 mei. Het hoofddoel van de workshop was gekoppeld aan de uitwerking van de strategische onderzoeksagenda voor de toekomst van supply chain. De workshop bracht vele experts uit het supply chain-gebied bijeen, zowel uit de industrie als uit de wetenschap, om de onderzoekbehoeften te bespreken en te valideren die de toekomst van de supply chain in de productie-, distributie- en procesindustrie zullen bepalen. Het bood ook de gelegenheid om verschillende lezingen bij te wonen van stakeholders (best practices in de sectoren voeding, brillen, mode en distributie) en inzichten te verzamelen van experts die de sessie bijwoonden. PNO nam deel aan de workshop als projectpartner, omdat het verantwoordelijk is voor het activeren van de stakeholdersgemeenschap. Het heeft input gegeven en bijgedragen aan de uitwerking van de verschillende resultaten..

Welke supply chain-modellen zijn belangrijk?

De aanwezigen kregen de gelegenheid om de onderzoeksthema’s te identificeren die de strategische onderzoeksagenda voor 2030 zullen vormen. De uitdaging was om de verschillende supply chain-modellen die in vorige stappen waren ontwikkeld in kaart te brengen met verschillende onderzoeksthema’s die tijdens eerdere raadplegingen waren geïdentificeerd:

 • wereldwijde supply chain
 • stedelijke supply chain
 • human-center supply chain
 • hulpbronnenefficiënte supply chain
 • bio-intelligente supply chain
 • humanitaire supply chain
 • hyperconnected supply chain
 • closed-loop supply chain
 • klantgestuurde supply chain
 • supply chain voor dienstverlening

Bovendien werden de onderzoeksthema’s geclusterd op basis van urgentie (behoeften op korte, middellange of lange termijn) en werd ook hun potentiële impact op het supply chain-model beoordeeld.

Wat is de volgende stap?

De workshop was succesvol omdat het zal leiden tot de uitwerking van een van de belangrijkste resultaten van het project, namelijk het definiëren van de prioriteiten voor onderzoek en innovatie voor de strategische onderzoeksagenda (SRA). Dit zal spoedig beschikbaar zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het NEXTNET-project? Abonneer u op de projectnieuwsbrief en ontvang regelmatig updates. Of heeft u een stakeholderanalyse voor uw eigen project nodig? Neem contact op met onze experts en bel ons op +31 (0) 88 – 8381381 of stuur ons een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement