Nieuw initiatief voor Europese steden EUI bijna gereed

Europese steden staan voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gelijke kansen. Om steden te helpen bij de aanpak ervan, start dit najaar een gloednieuw EU-programma: het European Urban Initiative (EUI). In dit artikel vertellen we vast meer.

European Urban Initiative: doel en doelgroep

Het ‘European Urban Initiative’ is bedoeld om Europese steden te helpen bij de aanpak van belangrijke hedendaagse stedelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering, milieu en duurzaamheid, digitalisering, volksgezondheid en veiligheid, demografische veranderingen en een groeiende maatschappelijke ongelijkheid. Deze complexe uitdagingen vragen om creatieve innovatieve oplossingen en experimenten. Het programma gaat steden daarbij ondersteunen.

Het EUI-programma biedt kansen voor grote en kleine steden, en richt zich met name op gemeentelijke beslissers en beleidsmakers. Het programma biedt (indirect!) ook kansen voor andere partijen die hun innovatie bij en samen met een gemeente willen uitrollen. Het programma is een vervolg op eerdere initiatieven als URBACT III en de UIA-calls (Urban Innovative Actions).

EUI-subsidie voor welke projecten en hoeveel?

Het EUI-programma werkt met officiële oproeprondes (‘calls for proposals’). De eerste verschijnt dit najaar. Bij zo’n EUI-call staat steeds een bepaald innovatiethema centraal: via de call worden steden opgeroepen om voorstellen in te dienen voor innovaties die aansluiten op de call. De call-thema’s zijn dus steeds het uitgangspunt, maar daarbij is óók veel ruimte voor ‘eigen inbreng’ van de gemeente (eigen innovaties/plannen, geteste oplossingen, opgedane ervaringen, enzovoorts). De beste voorstellen maken kans op een subsidie. De subsidie vergoedt tot 80% van de projectkosten en kan oplopen tot een bedrag van maximaal 5 miljoen euro per project. Bij de beoordeling van de inzendingen wordt onder meer gelet op: regionale impact, opschaalbaarheid, replicatie-potentieel, kosten/baten, en de mate waarin het beoogde project aansluit op andere beleidsdoelen en prioriteiten (bijvoorbeeld rondom groene en digitale transities).

Waarover gaat de eerste EUI-call?

De allereerste EUI-call wordt dit najaar gepubliceerd en loopt waarschijnlijk tot medio januari 2023. De call krijgt als thema ‘het Nieuwe Europese Bauhaus’ (NEB) en staat open voor innovatievoorstellen op het gebied van:

  • circulair en koolstofneutraal bouwen en renoveren
  • behoud en transformatie van cultureel erfgoed
  • betaalbare huisvestingsoplossingen via aanpassing/transformatie van gebouwen
  • herstel van stedelijke ruimten.

Belangstellenden vinden hier alvast meer informatie over het NEB-thema. Het budget voor deze eerste call bedraagt circa 50 miljoen euro.

Update: deze call is inmiddels gelanceerd op 11 oktober 2022. Het indienen van projectvoorstellen is mogelijk tot en met 19 januari 2023 (14:00 CET).

Wat kan PNO voor u doen?

PNO beschikt over jarenlange ervaring met innovatieprojecten voor en door stedelijke regio’s. Werkt u als gemeente aan een stedelijke innovatie, of ontwikkelt uw technologiebedrijf nieuwe innovaties voor of met gemeenten? En bent u benieuwd naar de subsidiekansen, bijvoorbeeld binnen de EUI of een ander programma? Leg ons uw plannen voor en wij vertellen u graag welke mogelijkheden wij zien. Bel 088-8381381 of stuur een bericht via het contactformulier.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement