UIA zoekt experimenten rondom stedelijk plastic

Europese steden moeten duurzamer worden. Met minder plastic afval, zuiverder water, en schonere luchten. Het Europese UIA initiatief is op zoek naar steden met plannen voor nieuwe experimenten en creatieve innovaties op dit gebied. De lat ligt hoog, maar: een goed project maakt kans op een subsidie tot 5 miljoen euro. PNO vertelt welke onderwerpen in aanmerking kunnen komen.

Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

Het duurzamer maken van Europese steden vraagt om nieuwe innovaties. Bijvoorbeeld bij uitdagingen op het gebied van energie en klimaat, circulaire economie en mobiliteit.
Belangrijk daarbij is dat er óók wordt gekeken naar onconventionele ideeën en creatieve oplossingen. Hierbij kunnen experimenten en pilotprojecten een sleutelrol spelen.

Dit is waar het om gaat bij het Europese UIA-initiatief. UIA staat voor ‘Urban Innovative Actions’, en is gericht op innovaties op het vlak van duurzame stedelijke ontwikkeling. De nadruk ligt daarbij niet op reguliere projecten, maar op het vinden en uitproberen van gedurfde creatieve nieuwe oplossingen, die óók bruikbaar kunnen zijn voor andere Europese steden.

Nieuwe UIA subsidieronde 2019

Het UIA-initiatief heeft een subsidiebudget van circa 372 miljoen euro. Inmiddels waren er al vier UIA-subsidierondes. In september start een gloednieuwe aanvraagronde, die loopt tot december 2019. De ronde werkt met vier thema’s: Circulaire Economie, Luchtkwaliteit, Cultureel Erfgoed en Demografische veranderingen. Hieronder geven we enkele voorbeelden van mogelijke projecten.

Voor het thema Circulaire Economie wordt met name gezocht naar innovaties op het gebied van:

 • reductie van wegwerp-plastic (uit stadsvuil en afvalwater)
 • verzamelen van plastic afval en microplastic (bijvoorbeeld uit afvoer en putten)
 • verzamelen/reinigen van afvalwater dat is vervuild met farmaceutische stoffen
 • het schoner en energiezuiniger maken van afvalwaterbedrijven
 • slim hergebruik van stedelijk afvalwater
 • efficiënter watergebruik en reductie van watergebruik.

Binnen het thema Luchtvervuiling wordt gezocht naar innovatieve projecten op het gebied van:

 • mobiliteitsoplossingen op het gebied van ‘clean commuting’ (forensenverkeer)
 • het inpassen van luchtkwaliteitsdoelen in lokale energie- en klimaatstrategieën
 • aandacht voor kwetsbare groepen (achterstandswijken, scholen/ziekenhuizen)
 • het monitoren van luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid (metingen, tools)
 • meer draagvlak voor luchtkwaliteit-bevorderende maatregelen (communicatie)
 • best practices van sterke samenwerkingen (regio’s, overheden, departementen).

Wat zijn de subsidievoorwaarden?

Het UIA-initiatief zoekt nadrukkelijk naar stedelijke experimenten en pilots die goed aansluiten op de bovengenoemde thema’s. Verder moet een project in ieder geval voldoen aan de volgende punten:

 • het project is ambitieus, zeer innovatief en experimenteel
 • het testen vindt plaats in een concrete stedelijke omgeving
 • belangrijke stakeholders zijn betrokken bij de opzet en uitvoering
 • voldoende schaalgrootte voor zinvolle, overdraagbare resultaten.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door stedelijke autoriteiten. Een project mag een duur hebben van maximaal 3 jaar. De subsidie kan oplopen tot 5 miljoen euro per project.

Wat kan PNO voor u doen?

Bent u betrokken bij innovaties voor een duurzame stedelijke ontwikkeling? PNO komt graag in contact met steden en andere partijen met waardevolle ideeën op dit gebied. Onze experts kunnen helpen bij het uitwerken van uw idee tot een projectplan en subsidieaanvraag. Is uw consortium nog niet compleet? PNO kan u in contact brengen met stakeholders en samenwerkingspartners.

Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje via het onderstaande formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement