Milieu

Tal van inititieven worden ontplooid om het milieu te beschermen of ontzien. Zo zijn er veel gemeenten die een circulaire economie centraal stellen in hun beleid. Maar ook industrieën zien het nut en de noodzaak van een circulaire economie. Daarnaast speelt er een en ander op het gebied van watertechnologie, resource efficiency en afvalinzameling, -verwerking en -recycling. Op het gebied van al deze thema’s heeft PNO Consultants specialisten in huis. Maak gerust eens een kennismakingsafspraak.

PNO in de milieusector

Op het gebied van grondstoffenbesparing, circulaire economie en biomass economy vinden vinden veel initiatieven plaats waarin PNO Consultants een rol speelt. Veel initiatieven hebben een Europese schaal, en PNO vervult bij dergelijke projecten verschillende rollen – van projectcoördinator tot en met participant. Dat kan ook, want onze experts zijn thuis in zowel de milieusector als in Europese subsidies.