Nieuwe DHI subsidieronde voor internationaal ondernemen

Ondernemen in het buitenland? De DHI-subsidieregeling kan uitkomst bieden. Dankzij deze regeling liggen er mooie kansen voor Nederlandse mkb’s om hun internationale ambities waar te maken. Op 1 februari 2022 gaat een nieuwe aanvraagronde van start. Tip: wees er snel bij!

Succesvol internationaal ondernemen

Vierwielfietsen voor ouderen in Colombia. Waterzuiveringsinstallaties in China. Circulaire houten woningen in Mozambique. Een oncologisch ziekenhuis in Nigeria. Een kleine greep uit de vele honderden projecten van Nederlandse mkb’s in het buitenland, ontwikkeld met een DHI-subsidie.

DHI, de subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten, stimuleert Nederlandse mkb’s om succesvol internationaal zaken te doen. Goed voor de onderneming zelf, goed voor Nederland en – als er zaken gedaan worden in een ontwikkelingsland – goed voor de duurzame lokale ontwikkeling. De DHI-regeling is uitsluitend bedoeld voor de drie genoemde projecttypen (D, H, I). Hieronder volgt per projecttype een korte toelichting.

D – Demonstratieprojecten

Bij een demonstratieproject toont de Nederlandse ondernemer aan dat zijn technologie, product of dienst toegevoegde waarde heeft in het buitenland. Dit moet gebeuren in een reële praktijksituatie en voor een brede groep potentiële afnemers. De subsidie voor een demonstratieproject bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, met een maximum van 200.000 euro.

H – Haalbaarheidsstudies

Via een haalbaarheidsstudie onderzoekt de ondernemer de technische en/of commerciële haalbaarheid van een buitenlandse investering in zijn technologie, product of dienst. De studie levert een businessplan op. Op basis van dit plan kan de potentiële buitenlandse afnemer die wil investeren een weloverwogen besluit nemen. De subsidie hiervoor bedraagt maximaal 50% van de kosten, met een maximum van 100.000 euro.

I – Investeringsvoorbereidingsprojecten

Dit type projecten lijkt op de haalbaarheidsstudies, maar nu is de Nederlandse ondernemer degene die wil investeren. Het investeringsvoorbereidingsproject is bedoeld om de technische en/of commerciële haalbaarheid van de investering in het buitenland te onderzoeken. De uitkomsten krijgen hun beslag in een businessplan. Ook hier dekt de subsidie maximaal 50% van de kosten en is het maximum gesteld op 100.000 euro.

Wie kan waar ondernemen?

Mkb’s in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met belangstelling voor buitenlandse markten kunnen in aanmerking komen voor een DHI-subsidie. Ook grotere ondernemingen kunnen subsidie krijgen, maar dan alleen in een samenwerkingsverband met een Nederlandse mkb-onderneming die als penvoerder optreedt. Zaken doen kan in alle andere landen van de wereld, behalve als er internationale sancties gelden. Wanneer het gaat om zogenoemde fragiele staten en focuslanden (waar ontwikkeling relevant is) is het subsidiepercentage van de regeling niet 50% maar 60%.

Subsidie aanvragen in twee stappen

Een DHI-subsidie is aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert namens het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het aanvraagproces bestaat uit twee stappen. Eerst moet de mkb’er een quickscan invullen en indienen. Dit leidt tot een advies van RVO of het project voldoende aansluit bij de DHI-regeling. Is dat het geval, dan kan de ondernemer de subsidie gaan aanvragen. Quickscans kunnen op elk gewenst moment worden ingevuld, subsidieaanvragen kunnen weer worden ingediend vanaf 1 februari 2022. RVO beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst – het is dus belangrijk om er op tijd bij te zijn!

DHI: veel regels…

DHI is een regeling die nogal wat voorwaarden en details kent. Zo gelden voor mkb’s in ‘Europees Nederland’ net iets andere regels dan voor mkb’s in het Caribische deel van het Koninkrijk. Ondernemen kan niet in landen waarvoor internationale sancties gelden, aandachtspunt is dat de lijst met deze landen aan verandering onderhevig is. Verder komen bepaalde projectactiviteiten niet in aanmerking voor subsidie, denk bijvoorbeeld aan de winning van fossiele brandstoffen. En dan zijn er per projecttype (D, H, I) nog allerlei (extra) voorwaarden, onder meer op het gebied van relevantie en noodzaak, projectomvang, -duur en -structuur en verwachte exportresultaten.

…waarin wij u graag wegwijs maken

Wij kunnen ons voorstellen dat u als mkb’er met internationale ambities benieuwd bent of u, gelet op alle voorwaarden en details, kans maakt op een DHI-subsidie. Of, als u wilt investeren in een ontwikkelingsland, welke subsidiemogelijkheden er nog meer zijn. De experts van PNO helpen u graag verder! Aarzel niet, bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.
    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement