Nieuwe subsidie voor logistiek

Dinalog is een belangrijke aanjager voor innovaties binnen de Topsector Logistiek. Deze maand verscheen een nieuwe transport subsidie (TKI- of PPS-toeslag) waarbij Dinalog belangstellenden oproept om onderzoek te doen binnen een aantal logistieke onderwerpen. De subsidie kan oplopen tot 500.000 euro per project.

Voor wie is deze TKI- of PPS-toeslag?

De subsidie is interessant voor partijen die bezig zijn met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling voor de logistieke sector. De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor samenwerkingsprojecten die zijn gericht op bepaalde onderwerpen.

Om wat voor onderzoek kan het gaan?

De zojuist geopende (tweede) aanvraagronde TKI 2018 is een uitwerking van het meerjarenprogramma voor de topsector Logistiek. Deze call biedt subsidiekansen voor onderzoek dat betrekking heeft op de volgende logistieke onderwerpen:

  • Het toepassen van ‘Industrial Data Space’ voor de logistiek. Het gaat hierbij om onderzoek naar datadeling binnen de logistieke sector en de productie- en logistieke ketens (met name naar de gewenste condities, de benodigde architectuur, use-cases, service-modellen).
  • Planningsoplossingen via ‘Advanced data analytics’. Hierbij gaat het om onderzoek naar slimme voorspellende systemen voor logistieke planning (forecasting, artificial intelligence, data analytics, collaborative planning).
  • Ketenregie via ‘physical internet’. Dit betreft onderzoek naar het (verder) integreren, openstellen en verbinden van logistieke ketens en netwerken via het physical internet concept.
  • Ketenregie voor de circulaire economie. Onderzoek gericht op het verbeteren van duurzame logistieke ketens (reststromen, hergebruik binnen productieketens en supply chains).
  • Valorisatie (Human Capital Logistiek). Hierbij gaat het om een onderzoek met enquête naar de relatie tussen logistieke innovaties en de doorwerking ervan naar het onderwijs.
  • Bouwlogistiek. Hierbij gaat het om het verbeteren van bouwlogistieke aan- en afvoerstromen via het beter beschikbaar maken van digitale data voor logistieke plansystemen.
  • Smartport-projecten (Haven Rotterdam). Dit betreft uitsluitend projecten die worden opgezet in nauw overleg met Smartport (gericht op Self organising logistics en de Power to Fuel).

Subsidie alleen voor samenwerkingsverbanden

De subsidiebedragen kunnen verschillen per project en onderwerp. Maar in de regel geldt hier: de subsidie vergoedt maximaal 50% van de projectkosten, tot een subsidie van 300.000 euro per project. De toegestane projectduur is meestal maximaal twee jaar. De subsidieronde staat tot 14 januari 2019 open voor aanvragen. Het indienen van een subsidieaanvraag kan alleen als consortium: een samenwerkingsverband met minstens twee bedrijven en één kennisinstelling. Deelname van mkb’s is hier overigens een pré.

Meer informatie over deze transportsubsidie

PNO heeft veel ervaring met projecten en subsidie binnen de logistieke sector. Zo is PNO onder partner van het innovatieve GASVESSEL project.

Samenwerkingsverbanden met plannen die aansluiten op de bovenstaande thema’s kunnen wij ondersteunen bij het aanvragen van deze subsidie, of een van de vele andere subsidies op het gebied van innovatie en logistiek. De experts van ons team Transport staan voor u klaar.