Nieuwe subsidie ‘Waterstof via elektrolyse’ in de maak

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de nieuwe subsidie ‘Tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse’ opgelet! Voor de laatste stand van zaken meldt u zich aan voor een van de online consultatiebijeekomsten van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) op 11 en 14 januari 2022.

Tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse: achtergrond

Verduurzaming met waterstof wordt een onmisbare factor in de energietransitie. Vanwege de unieke positie van Nederland biedt deze transitie volop kansen voor uiteenlopende sectoren. Om hierop in te spelen, bereidt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een nieuwe subsidieregeling voor: het Tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse. Dit doet het samen met andere ministeries en stakeholders van het klimaatakkoord zoals de Topsector Energie. De input van bedrijven is hierbij heel belangrijk.

Wat weten we al?

Het doel van de nieuwe subsidie is het realiseren van meerdere (demonstratie)projecten voor kostenreductie en opschaling. Tevens wil het ministerie hiermee de vraag naar waterstof in alle sectoren stimuleren. Enkele highlights van de nieuwe regeling (onder voorbehoud):

  • Het beschikbare subsidiebudget is 250 miljoen euro.
  • De regeling is een tender waarbij alleen de beste projecten subsidie krijgen.
  • De subsidieregeling lijkt op de SDE en wordt alleen opengesteld voor waterstofprojecten.
  • Er is geen fasering: er is één openstellingsdatum en één sluitingsdatum.

De vermoedelijke publicatie van de regeling vindt plaats, na goedkeuring van de Europese Commissie, in het eerste of tweede kwartaal van 2022.

Meld u aan voor consultatiebijeenkomst

Eerdere consultaties hebben in januari 2021 en juni 2021 plaatsgevonden. De daarbij ontvangen input van bedrijven die wellicht in de komende jaren een elektrolyser gaan bouwen, heeft het ministerie meegenomen in het ontwerp van de nieuwe regeling. Geïnteresseerde partijen kunnen volgende week deelnemen aan een van de twee online consultatiebijeenkomsten van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland):
• 11 januari 2022 10.00 – 12.00 uur
• 14 januari 2022 10.00 – 12.00 uur

Meld u aan via het registratieformulier. De inloglink ontvangt u enkele dagen voor de bijeenkomst.