NL leert door geeft subsidie voor 50.000 ontwikkeladviestrajecten

 

Werkgevers die de tweede of derde tranche NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers hierbij te ondersteunen is vanaf 1 december vanuit de regeling ‘NL leert door’ subsidie voor 50.000 adviestrajecten beschikbaar.

Wie kunnen een beroep doen op een adviestraject?

Aan werknemers in loondienst, flexwerkers, zelfstandigen en zzp’ers wordt de mogelijkheid geboden om een gratis ontwikkeltraject te volgen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Doel hiervan is om beter zicht te krijgen op arbeidsmarktkansen. Het advies moet helpen bij het maken van de juiste keuzen, bijvoorbeeld op het gebied van (bij)scholing, het zoeken naar werk of solliciteren.

Wie kunnen de subsidie aanvragen?

De subsidie voor adviestrajecten kan (achteraf) worden aangevraagd door de loopbaanadviseur die dit adviestraject heeft verzorgd. Een loopbaanadviseur moet aan de volgende eisen voldoen:

  1. een afgeronde mens- of organisatiegerichte opleiding op minimaal hbo-niveau, of een andere opleiding op minimaal hbo-niveau aangevuld met mens- en organisatiegerichte cursussen
  2. ten minste drie jaar relevante werkervaring
  3. voldoen aan de gedragscode die in de regeling is opgenomen.

Een loopbaanadviseur die bij Noloc is geregistreerd als Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional of Noloc erkend professional wordt geacht aan de eerste en derde eis te voldoen en hoeft dit niet aan te tonen.

Een loopbaanadviseur die door CMI gecertificeerd is als CMI-gecertificeerde loopbaanprofessional (RL) wordt geacht aan de eerste twee eisen te voldoen en hoeft dat derhalve niet aan te tonen.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet de loopbaanadviseur zich vooraf hebben aangemeld. Dit kan vanaf 1 december 2020 via het ontwikkeladviesportaal van het ministerie van SZ&W. De subsidie kan uiteindelijk worden aangevraagd via het subsidieportaal Uitvoering van Beleid. Deze regeling is in de zomer van 2020 al eerder ingezet door het ministerie maar toen was het subsidiebudget in een ochtend al overvraagd. Daarom wordt er nu nogmaals budget vrijgespeeld om organisaties de mogelijkheid te geven om gratis loopbaanadvies in te kopen.

Wat kunt u als werkgever doen?

Behalve vanuit een inspanningsverplichting in het kader van de NOW 2.0 en 3.0 heeft u er als werkgever alle belang bij dat uw werknemers zich blijven ontwikkelen. Een loopbaanadvies helpt hen daarbij. Tijdens zo’n gesprek tussen de werknemer en de loopbaanadviseur wordt onder meer gekeken naar kwaliteiten, behoeften en groei. Tenzij de werknemer anders wil, blijft hetgeen wordt besproken iets tussen de werknemer en de loopbaanadviseur. Als werkgever kunt u (/moet u, als u NOW heeft aangevraagd) uw werknemers wijzen op deze mogelijkheid en hen in de gelegenheid stellen zo’n adviestraject te volgen. Informatie over de mogelijkheden vinden zij op de website HoewerktNederland.

Meer weten

Heeft u vragen of wilt u reageren naar aanleiding van dit artikel? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement