Noord-Nederland zoekt voorstellen voor REACT EU-subsidie

REACT-EU is een Europees herstelpakket om de EU-lidstaten uit de COVID-19 crisis te helpen. De verdeling van de bijbehorende subsidiebudgetten gebeurt per regio, en sluit bovendien aan op belangrijke regionale speerpunten en lopende programma’s. Recent verscheen een drietal oproepen van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit artikel vertelt u meer.

Drie REACT-EU subsidieoproepen voor de SNN-regio

De recente subsidie-oproepen voor REACT-EU zijn interessant voor samenwerkingsverbanden in de SNN-regio: de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. De oproepen (‘uitvragen’) gaan kort gezegd over drie onderwerpen: groene en digitale kansen, het ecosysteem voor kennisinstellingen, en het systeem voor duurzame gezondheid. Hieronder geven we per thema een toelichting.

1. Benutten van groene en digitale kansen (RIS3 transities)

Deze subsidieoproep is gericht op consortia die werken aan initiatieven rond innovatiekansen die (vanuit een integrale visie) aansluiten op de volgende vier officiële RIS3 transitie-trajecten:

  • van een lineaire naar een circulaire economie
  • van fossiele naar hernieuwbare energie
  • van zorg naar duurzame gezondheid
  • van analoog naar digitaal.

De kernbegrippen zijn hier: ‘groen’ en ‘digitaal’. De subsidie is voor projectvoorstellen die (vanuit de vier bovengenoemde transities) een verbinding leggen met vergroening en digitalisering. Denk daarbij aan de ontwikkeling van waardeketens, verdienmodellen en ecosystemen rondom nieuwe kansen. De beste projectvoorstellen ontvangen een subsidie tot 1,5 miljoen euro per project (maximaal 60% van de kosten). In totaal is er 6 miljoen euro te verdelen. Het insturen van projectvoorstellen/subsidieaanvragen kan tot en met 13 september 2021.

2. Innovatie-ecosysteem Kennisinstellingen

Dit onderwerp is gericht op kennisinstellingen in Noord-Nederland. Zij worden opgeroepen om te komen met een ‘integraal voorstel’ ter verbetering van hun rol in het innovatie-ecosysteem en het valoriseren van kennis. SNN is hiervoor op zoek naar een structurele en impactvolle ‘game changer’ die zorgt voor verdere versterking van de relatie met het mkb, maar óók met andere relevante actoren en tussen kennisinstellingen onderling. De subsidie vergoedt tot 70% van de projectkosten. Het subsidiebudget is 4 miljoen euro. Het insturen van projectvoorstellen/subsidieaanvragen is mogelijk tot en met 15 oktober 2021.

3. Innovatie-ecosysteem rondom ‘duurzame gezondheid’

Deze derde subsidieoproep is gericht op partijen binnen het Noord-Nederlandse gezondheidsinnovatie-ecosysteem. SNN roept hen op om gezamenlijk te komen met een ‘integraal’ voorstel: dat moet gericht zijn op het oplossen van knelpunten en tekortkomingen in het huidige systeem, maar óók op het benutten van nieuwe innovatiekansen en impactvergroting voor kansrijke initiatieven. Belangrijke elementen zijn ‘samenwerking’ en een ‘programmatische aanpak’, waarbij partijen knelpunten en oplossingen in samenhang oppakken. De subsidie vergoedt tot 70% van de kosten. Het budget bedraagt 5 miljoen euro. Het insturen van projectvoorstellen/subsidieaanvragen kan tot en met 20 augustus 2021.

Wat kan PNO voor u doen?

Is uw kennisinstelling, organisatie, consortium of bedrijf actief in Noord-Nederland? En heeft u plannen of ideeën die aansluiten op de bovenstaande onderwerpen? PNO vertelt u graag meer over de kansen binnen REACT-EU of andere passende subsidieregelingen. Onze experts hebben veel ervaring met subsidies voor samenwerkingsprojecten, en met het schrijven van complexe aanvragen voor projectconsortia met meerdere partijen. En natuurlijk is er een PNO-kantoor in deze belangrijke noordelijke regio! Leg snel uw plannen voor, zodat de voorbereidingen van uw subsidieaanvraag tijdig van start kunnen gaan. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement