PNO Group opent kantoor in Griekenland

PNO Group heeft onlangs een kantoor geopend in Athene. Daarmee zijn wij nog beter in staat organisaties in Griekenland en internationale consortia van ondersteuning en advies te voorzien op het gebied van innovatie en subsidies.

Behoefte aan kwalitatief advies

Volgens het Europees innovatiescorebord 2022 ligt de innovatieprestatie van Griekenland weliswaar nog onder het EU-gemiddelde, maar is het met een stijging van meer dan 24% (een sneller tempo dan het EU-gemiddelde van 9,9%) bezig aan een inhaalslag. De achterstand op de EU wordt snel kleiner en daarom zal het land naar verwachting een groter beroep doen op Europese innovatiefinanciering zoals Horizon Europe. Aan de hiermee gepaard gaande groeiende behoefte aan kwalitatief advies van een partij met uitgebreide Europese expertise en ervaring en een breed netwerk, kan PNO Group met een kantoor in Griekenland nog beter tegemoetkomen.

Hoge verwachtingen

Vanuit ons nieuwe kantoor in Athene zetten onze adviseurs zich in om het Griekse innovatieve bedrijfsleven dichter bij Europa te brengen en waar mogelijk te koppelen aan interessante internationale innovatieprojecten. Daarbij hoort natuurlijk ook de aansluiting op Europese en Griekse nationale overheidsfondsen zoals het Nationaal Strategisch Referentiekader (NSRF). Kijkend naar de sterke groei die we de laatste jaren ook in de zuidelijke EU-regio hebben laten zien, verwachten we ook veel van onze nieuwe activiteiten in Griekenland.

Over PNO Group

Met kantoren in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en nu dus ook in Griekenland hebben wij een solide basis om onze subsidie- en innovatiediensten aan te bieden binnen alle sectoren waar innovatie een belangrijke rol speelt. Door onze nationale en internationale subsidiekennis te koppelen aan sectorspecialisme zijn wij beter in staat een effectieve bijdrage te leveren aan het oplossen van de grotere uitdagingen van deze tijd. Dit komt onder meer tot uiting in de al jarenlang bovengemiddelde successcore op het gebied van Europese subsidieprogramma’s.