Vernieuwde Praktijkleren.Online bewijst waarde

 

De deadline voor het indienen van aanvragen voor de Subsidieregeling praktijkleren van 16 september jongstleden ligt inmiddels meer dan een week achter ons. Bedrijven hebben meer dan 30.000 aanvragen ingediend. Een mooi moment om terug te blikken op de inzet van het vernieuwde Praktijkleren.Online

Praktijkleren.Online vernieuwd

Al sinds 2014 gebruiken honderden klanten van PNO Praktijkleren.Online: de online- oplossing voor het aanvragen en verantwoorden van de subsidie praktijkleren. Of dat nu voor mbo-, bbl-, hbo-, promovendi- of vmbo-praktijkleerplaatsen is. Begin dit jaar hebben we Praktijkleren.Online mede op basis van input van onze klanten van de grond af aan opnieuw opgebouwd. Zeg maar gerust: Praktijkleren.Online 2.0

Bewezen waarde

Ook de afgelopen Praktijkleren-ronde heeft Praktijkleren.Online voor onze klanten haar waarde bewezen. Of dat nu voor de kleine werkgever was die – nog niet – beschikte over eHerkenning en last minute wel een aanvraag wilde indienen. Of voor de grote werkgever die voor het eerst voor bijna 300 praktijkleerplaatsen de subsidie heeft aangevraagd. In beide gevallen zorgde Praktijkleren.Online ervoor dat deze werkgevers met een beperkte eigen inzet een aanvraag konden indienen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van die aanvraag. Bestaande klanten konden probleemloos doorgaan waar ze gebleven waren: met een gerust gevoel de subsidie praktijkleren aanvragen en verantwoorden voor hun bestaande en nieuwe praktijkleerplaatsen!

Efficiënter en eenvoudiger

Praktijkleren.Online is een stuk efficiënter geworden. Er zijn – ten opzichte van de vorige versie – bijvoorbeeld veel minder handelingen nodig om een praktijkleerplaats volledig te maken. De “nieuwe aanvraag wizard” is opnieuw ontworpen waardoor het proces van invoeren van nieuwe leerlingen enorm wordt versneld. Deze wizard is een flowchart-achtig proces waarbij het gebruik van een toetsenbord nauwelijks nodig is. De mogelijkheid om per ongeluk foutieve informatie in te voeren, wordt daarmee beperkt. Voordelen die onze klanten zeer waarderen.

Aanvraag subsidie Praktijkleren indienen?

Werkgevers met mbo-, bbl-, hbo-, promovendi-, vmbo-, pro- of vso-praktijkleerplaatsen voor schooljaar 2019/2020 kunnen in september 2020 weer een subsidieaanvraag voor praktijkleren indienen. Gebruikt u Praktijkleren.Online? Dan kunt u nu al aan de slag met het opstellen van de aanvraag. Hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie praktijkleren?  Bel 0900-0401369 of ga naar de contactpagina.