Project COLLECTORS: Duurzaamheid in uitvoering

Het COLLECTORS-project richt zich op het vinden van ‘best practices’ binnen verschillende afvalstromen zoals papier & verpakkingen. Afgelopen week kwamen alle partners onder leiding van PNO bijeen in Malta.

COLLECTORS-project: stand van zaken

In het Europese Horizon 2020-project COLLECTORS staat de circulaire economie centraal. Dit is het economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Het project richt zich op het vinden van ‘best practices’ binnen de verschillende afvalstromen van papier en verpakkingsafval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en bouw- en sloopafval. Het einddoel van COLLECTORS is om een kennisplatform op te richten waar gebruikers geschikte afvalbeheersystemen voor hun specifieke situatie kunnen vinden. Afgelopen week kwamen alle projectpartners bij elkaar in Valletta, Malta, om de voortgang van het project met elkaar te bespreken.

Vierentwintig afvalbeheersystemen in het vizier

Tien maanden na de start heeft het COLLECTORS-project een database met 242 afvalinzamelingssystemen verzameld die in Europa operationeel zijn. De nadruk ligt hierbij op papier en verpakkingsafval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en bouw- en sloopafval. Uit al deze systemen heeft het projectconsortium inmiddels vierentwintig goed presterende systemen geselecteerd om tijdens het project verder te bestuderen als ‘best practices’. Daarbij heeft het gekeken naar verschillende criteria die de prestaties van de systemen beschrijven (bijvoorbeeld het scheidingspercentage en de beschikbaarheid van opslagpunten). Het consortium heeft ook gekeken naar enkele algemene criteria die de kenmerken van de regio’s beschrijven (zoals het bbp per inwoner, de afgelegen ligging van het gebied en de bevolkingsdichtheid).

COLLECTORS: op weg naar twaalf afvalbeheersystemen

De uitdaging voor de korte termijn is om de vierentwintig in kaart gebrachte afvalbeheersystemen terug te brengen tot de beoogde twaalf. Uiteindelijk gaan de COLLECTORS-partners deze twaalf ‘best practice’ systemen in detail bestuderen en blijven de volgende systemen voor verdere analyse over:

  • vijf PPW-systemen (Paper and Packaging Waste)
  • vijf WEEE-systemen (Waste Electrical and Electronic Equipment)
  • twee CDW-systemen (Construction and Demolition Waste)

Vraag over uw duurzaamheidsproject? Onze experts helpen u graag verder.