Regel tijdig uw ketenmachtiging!

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een nieuw klantenportaal in gebruik genomen, waardoor het huidige eLoket medio september 2021 stopt. Bedrijven die WBSO aanvragen met behulp van een intermediair als PNO, moeten na deze datum hun subsidieaanvraag laten indienen op het nieuwe portaal. Daarvoor hebben wij een ketenmachtiging van u nodig.  

Waarom een ketenmachtiging?

Bedrijven die WBSO aanvragen, moeten vanaf medio september 2021 hun aanvraag bij RVO indienen via het nieuwe klantenportaal. Om namens u in te kunnen loggen, is het noodzakelijk dat u ons als intermediair machtigt. Het afgeven van een machtiging voor de WBSO is niet nieuw. Maar bij het gebruik van het nieuwe portaal moet dit een digitale machtiging zijn, de zogenaamde ketenmachtiging. Met deze ketenmachtiging logt een intermediair namens de klant in en kan daarmee de WBSO-aanvraag afhandelen. De papieren machtiging met ‘natte’ handtekening verdwijnt, deze hoeft u voor het jaar 2022 niet meer af te geven.

Hoe gaan we het regelen?

Om ook na medio september 2021 van de WBSO gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk dat u een ketenmachtiging regelt. Voor het regelen van een dergelijke machtiging moet u een aantal stappen doorlopen. Om tijdig WBSO-aanvragen te kunnen indienen voor onze klanten, begint PNO deze maand met het regelen van de ketenmachtiging. Alle WBSO-klanten ontvangen een mail met een gedetailleerde instructie. In deze instructie lichten we stap voor stap toe wat u moet doen. Heeft u deze mail uiterlijk eind van deze maand niet ontvangen? Neem dan contact op met uw PNO-adviseur.

Ketenmachtiging voor andere dienstverleners

De ketenmachtiging is niet alleen nodig voor de WBSO. RVO zet ook andere subsidieregelingen over van het eLoket naar het nieuwe portaal, maar dit is nu nog niet aan de orde. Er zijn andere dienstverleners die nu al werken met een ketenmachtiging. Voorbeelden hiervan zijn de Provincie Gelderland (bijvoorbeeld voor de MIT-subsidie) en het UWV. Wilt u ons machtigen voor diensten waarvoor een ketenmachtiging vereist is? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij PNO, zodat u ruim op tijd bent. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement