Regiodeals: 384 miljoen voor grote regionale uitdagingen

Regio Deals (of ‘Regiodeals’) zijn een Nederlandse investeringsimpuls voor de aanpak van grotere regionale uitdagingen op het gebied van onder meer economie en innovatie. Recent werden de resultaten bekendgemaakt van de subsidieronde van 2023. In totaal gaat er een subsidiebedrag van ruim 384 miljoen euro naar 22 nieuwe regioprojecten. En nog mooier: naar verwachting start er dit jaar nog een nieuwe aanvraagronde!

Investeringsimpuls voor regionale samenwerking

De Nederlandse ‘Regiodeals’ zijn een subsidie-instrument ter ondersteuning van de aanpak van grote regionale uitdagingen. Denk aan knelpunten op het gebied van bedrijvigheid, arbeidsmarkt, leefbaarheid en duurzaamheid. De exacte uitdagingen kunnen per regio sterk verschillen (net zoals een goede, sluitende aanpak ervan).
Het insturen van projectvoorstellen voor een Regiodeals-subsidie kan alleen binnen vaste jaarlijkse indieningsrondes. De beste voorstellen ontvangen forse subsidies, zo blijkt ook uit de resultaten van de vorige (vijfde) aanvraagronde: 22 gloednieuwe regioprojecten ontvangen een subsidiebedrag van in totaal liefst 384,6 miljoen euro!

Welke projecten krijgen subsidie (en hoeveel)?

De Regiodeals-ronde van 2023 stond open voor aanvragen van 7 juli tot en met 31 oktober. Van de 29 ingediende voorstellen zijn er 22 geselecteerd voor subsidies (zie ook dit overzicht). Hieronder noemen we enkele regio’s die in de prijzen zijn gevallen, met subsidiebedrag en projectomschrijving:

 • Metropoolregio Eindhoven (20 miljoen euro). Dit voorstel richt zich op uitdagingen die te maken hebben met de snelle groei van de regio. De nadruk ligt op sociale cohesie, achterblijvende groepen, basisvaardigheden (in samenwerking met regionale onderwijs- en zorgpartners).
 • De Achterhoek (25 miljoen euro). Deze regio wil de leefbaarheid en economie verbeteren, met een aanpak van uitdagingen op het gebied van ontgroening, vergrijzing, arbeidsmarkt, bereikbaarheid en woningtekort.
 • Noord-Holland Noord (32,5 miljoen euro). Deze regio staat onder druk door problemen als bereikbaarheid, netcongestie, ontgroening en vergrijzing. De aanpak bestaat uit investeringen in vernieuwende opleidingsconcepten (mbo/hbo) en steun voor innovatieve bedrijvigheid.
 • Regio De Veluwe (20 miljoen euro). De propositie bevat een brede aanpak van uitdagingen en perspectieven op het gebied van natuur, landbouw en recreatie en toerisme (inclusief verouderde vakantieparken met sociale problematiek).
 • Amsterdam Zuidoost (20 miljoen euro). Het voorstel van deze regio focust op de aanpak van sociale achterstanden, die te maken hebben met schooluitval, werkloosheid, armoede, gezondheidsproblemen, en gevoelens van onveiligheid en eenzaamheid.

Net als bij eerdere rondes gaat het om ‘stevige’ projecten, waarbij sprake is van samenwerking met relevante regionale partners (gemeente, provincie, kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, enzovoorts). Zij gaan hun voorstel uitvoeren in partnerschap met het Rijk. De subsidie vergoedt (in principe) maximaal 50% van de projectkosten.

In 2024: nieuwe ronde, nieuwe kansen!

In de vijf eerdere Regiodeals-ronde zijn in totaal nu 66 Regiodeals-projecten geselecteerd. Later in 2024 start waarschijnlijk een nieuwe (zesde) aanvraagronde. De voorwaarden zullen niet veel afwijken van de eerdere aanvraagrondes (bekijk hier de voorwaarden van 2023). Belangstelling? PNO staat sterk in de regio! Leg uw plannen gerust voor aan een PNO regioteam bij u in de buurt. Zij adviseren over passende subsidieregelingen en helpen u graag bij een kansrijke subsidieaanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement