Schuiven met uren makkelijker in WBSO 2022

Het was binnen de WBSO al mogelijk om te schuiven met uren en, indien van toepassing, kosten en uitgaven. Subsidieverstrekker RVO heeft met ingang van dit jaar het aanvraagregime veranderd. Alle aanvraagperiodes (maximaal vier) hebben nu als einddatum 31 december waardoor alle ingediende aanvragen elkaar automatisch overlappen. Schuiven is nu weliswaar makkelijker, toch is er nog onduidelijkheid. In dit artikel leggen we u de wijzigingen uit.

Wat verandert er in de S&O-verklaring in 2022?

Vanaf dit jaar vermeldt RVO in de S&O-verklaringen van vervolgaanvragen onderstaande passages over het schuiven met S&O-uren en -kosten en/of -uitgaven:

 • Schuiven met S&O-uren:
  U mag binnen de S&O-verklaring van uw werknemer(s) schuiven met de S&O-uren van de toegekende projecten. Daarnaast mag u ook niet-gerealiseerde S&O-uren uit een voorgaande S&O-verklaring gebruiken voor de in deze aanvraag toegekende projecten.
 • Schuiven met kosten en/of uitgaven:
  Voor projecten waarvoor kosten en/of uitgaven in aanmerking zijn genomen, mag u schuiven tussen de toegekende kosten en/of uitgaven. Daarnaast mag u ook niet-gerealiseerde bedragen van kosten en/of uitgaven uit een voorgaande S&O-verklaring gebruiken voor de in deze aanvraag toegekende kosten en/of uitgaven.
  Let op: U kunt alleen kosten en/of uitgaven mededelen die zijn aangevraagd en toegekend.

Voorbeelden van nieuwe situaties

Ter verduidelijking van bovenstaande passages geven we een tweetal voorbeelden. In de voorbeelden heeft RVO het over ‘uren’, maar dezelfde systematiek geldt ook voor ‘kosten en uitgaven’.

Voorbeeld 1

In dit voorbeeld kan de aanvrager de uren van project C in periode Q2 (100) niet in aanmerking nemen voor de mededeling (M). Hij heeft deze uren gerealiseerd voordat RVO het project heeft beschikt. Alle overige uren kan hij melden en komen dus terug in de mededeling (M).

T = Toegekend, G = Gerealiseerd, M = Mededeling

Voorbeeld 2

In dit voorbeeld heeft de aanvrager minder uren gemaakt op projecten A en B dan toegekend. Namelijk 900 uur per project, terwijl er 1.000 uur per project is toegekend. De 200 uren die hij niet heeft verantwoord, kan hij inzetten voor de nieuwe projecten C en D. Met het aanvragen van nieuwe projecten kan hij dus rekening houden met toegekende uren uit een eerdere aanvraag waar geen realisatie tegenover staat. Deze uren hoeft hij dus niet opnieuw aan te vragen voor de nieuwe projecten. Hij mag alle gerealiseerde uren melden en laten terugkomen in de mededeling (M).

T = Toegekend, G = Gerealiseerd, M = Mededeling

Neem contact op

Heeft u een vraag over het schuiven met WBSO-uren, -kosten en -uitgaven of een andere WBSO-vraag? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met de WBSO-experts van PNO. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement