SDE-subsidieronde voor zakelijke zonnepanelen start 12 maart

Op 12 maart opent de nieuwe SDE-aanvraagronde (ook bekend als SDE+), een subsidie die vooral populair is bij partijen die investeren in zonnepanelen en zonnestroom.

SDE-subsidie voor zonne-energie

SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Veruit de meeste aanvragen die daar elk jaar voor worden ingediend (ruim 90%) hebben betrekking op zonnestroom: het duurzaam opwekken van elektriciteit met zonnepanelen. Andere systemen voor duurzame energieopwekking zijn dus aanzienlijk minder populair (hoewel ook die in aanmerking kunnen komen voor de SDE-subsidie).

Bij zonne-energieprojecten kan het gaan om gebouwgebonden PV-systemen (zonnepanelen op daken), maar ook om grondgebonden systemen (zonneweiden) of watergebonden systemen. Voor al deze categorieën is SDE-subsidie mogelijk. Wel moet worden voldaan aan een aantal vereisten.

Wanneer komt een project in aanmerking?

De belangrijkste SDE-subsidievoorwaarden zijn:

  • het zon-PV systeem moet een piekvermogen hebben van minstens 15 kWp (afhankelijk van het type paneel komt dit neer op ongeveer 50 tot 60 zonnepanelen);
  • de installatie moet worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting met een doorlaatwaarde van meer dan 3×80 A);
  • vóór de subsidie kan worden aangevraagd is een bouw- of omgevingsvergunning nodig, die geldt voor de hele looptijd van het project (15 jaar);
  • een goede financiële onderbouwing (er worden elke ronde namelijk veel SDE-aanvragen afgewezen vanwege een slechte onderbouwing, ontbrekende vergunningen of onvolledigheid).

Het belang van een goede indieningsstrategie

De SDE-voorjaarsronde van 2019 heeft een subsidiebudget van 5 miljard euro. Dit wordt verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Subsidieaanvragen die op dezelfde dag binnenkomen, worden gerangschikt op basis van het indieningsbedrag (uitgedrukt in euro‘s per kWh). Dit betekent dat aanvragers hun slaagkansen kunnen verbeteren door een lager indieningsbedrag te kiezen. Maar… met een te laag bedrag kunnen zij subsidiegeld mislopen! Het is dus raadzaam om PNO tijdig te betrekken bij de subsidieaanvraag! Ons energieteam heeft veel ervaring bij het bepalen van een optimale indieningsstrategie voor zonprojecten.

Waarom wachten met uw plannen?

Omdat de markt voor zonnepanelen flink in beweging is, wachten veel investeerders met het plaatsen van zonnepanelen. Ze denken dat de systemen efficiënter en goedkoper worden. Maar let op: de SDE-subsidie is juist bedoeld als een vergoeding van de onrendabele top van de investering. Bij goedkopere zonnepanelen wordt dus ook de bijbehorende subsidie lager. Bovendien is de trend dat de SDE-subsidiebedragen elk jaar lager worden. Laat plannen voor zonnepanelen dus niet te lang op de plank liggen!

De energie-experts van PNO kunnen u helpen uw SDE project voor te bereiden en de subsidieaanvraag op te stellen. Daarbij bepalen zij samen met u de beste indieningsstrategie. Neem snel contact met ons op via 088-8381381 of leg ons uw plannen voor via onderstaand formulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement